Movaco

Toteutimme uudistuksen, jossa tärkein lähtökohta oli ymmärtää tuotteet ja palvelut asiakkaan näkökulmasta. Yhdestä sisällöstä varioitiin kolme erilaista myynnin työkalua.

Liikauta asiakastasi

viiva

Herea Oy on markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu- ja sisällöntuotantoyritys. Teemme konstailematonta viestintää ja mainontaa, joilla kasvatetaan myyntiä ja vahvistetaan oman näköistä yrityskuvaa. 

Myyvä sisältö on ymmärrettävä ja relevantti asiakkaan kannalta. Se voi olla hauska, asiallinen tai syvällinen. Tärkeintä on, että se sisältää kohderyhmän kannalta olennaisen ytimen. Silloin asiakas löytää tiedon, johon voi samaistua ja jota voi jakaa ja suositella.

Asiakkaat arvottavat tuotteiden ja palveluiden hyötyjä eri tavoin. Kaivamme esiin ne tekijät, jotka motivoivat asiakasta ostamaan, oli asiakkaasi sitten yritys tai kuluttaja. 

Suunnittelemme tuloksia tuottavaa markkinointiviestintää jatkumoina, joissa yhteen kietoutuvat mainokset, uutiset ja asiatekstit toisiaan tukevina palasina. Merkityksellisiä viestejä, joihin voi samaistua, jotka muistetaan ja jotka aiheuttavat toimintaa. Liikauta asiakastasi!