Arbeten

MOVACO OY

Movaco Oy är en auktoriserad Canon Business Center -återförsäljare, som betjänar små och stora företag samt den offentliga sektorn. Företaget erbjuder sina kunder lösningar för utskrift och dokumenthantering.
Företaget ville förnya sin webbplats och broschyrer, och presentera sina produkter och tjänster på ett användarvänligt sätt. Önskemålet var att innehållet skulle spegla företagets varumärke.

Vi gjorde texter som är lätta för kunderna att förstå. När vi planerade innehållet var den bärande tanken att olika textdelar ska vara lätta att plocka ut och använda som säljverktyg, till exempel som bilaga till offerter. Vi gjorde fotoplaneringen och den grafiska profilen för webbplatsen och broschyren och koordinerade hela projektet, från fotoarrangemang till genomförandet av projektet med webbplatsen. Webbplatsens tekniska utformning gjordes av Creamarketing Ab och fotograferingen av Esa Siltaloppi.

– I den tidigare broschyren var innehållet mera produktcentrerat. Vi ville ha material som skulle stödja försäljningen och samtidigt vara lätt för kunderna att förstå, säger Mårten Snellman, som är företagare på Movaco.
– Som ett tips till nya kunder vill jag säga att det lönar sig att genomföra projektet enligt planerna ända fram till slutet, och inte kompromissa så att man gör det sista på egen hand. När Eliina koordinerar hela projektet från början till slut, syns den röda tråden i slutresultatet och projektet blir färdigt enligt tidtabellen. Jag kan rekommendera det här projektet, i vilket vi köpte alla tjänster i ett paket. Beslutsfattandet och arbetet med samarbetspartnerna fungerade smidigt. Det är viktigt att man hela tiden fortsätter framåt i sådana här projekt, att man inte börjar stampa på stället, konstaterar Snellman.
http://movaco.fi

http://movaco.fi