Asiakastarinat

CO-AUTOMATION


Co-Automation on teollisuuden robotiikan ympärille rakennettujen tuotanto- ja pakkaussolujen ja -linjojen järjestelmätoimittaja. Kokonaisjärjestelmä kattaa koko toimituksen suunnittelusta järjestelmän rakentamiseen, testaamiseen, asentamiseen ja koulutukseen asti. Co-Automation on kasvanut merkittäväksi automaatiotoimittajaksi globaaleille yhtiöille, kuten Nokia Networksille, ABB:lle ja Wärtsilälle.

Herea teki Co-Automationille brändianalyysin, jonka perusteella uudistettiin verkkosivujen sisältö ja visuaalinen ilme. Samalla uudistettiin tuote- ja palvelukuvaukset ja yritykselle kiteytettiin lupaus. Sivusto toteutettiin teknisesti siten, että sinne voidaan jatkossa lisätä joustavasti sisältömarkkinoinnin artikkeleita ja referenssejä.

Co-Automationin toimitusjohtajan Sami Kiviojan mukaan uudistus toteutettiin, koska vanhat verkkosivut eivät vastanneet yrityksen nykyisiä tarpeita ja toimintaa. Uudistuksen tavoitteena oli rakentaa oikeanlainen mielikuva Co-Automationista ja viestiä tuotteista ja palveluista asiakasnäkökulmasta. Kiviojan mukaan uudet verkkosivut kertovat hyvin sen, millainen yritys on.

– Kun teimme pohjatyön kunnolla brändianalyysin avulla, käytännön toteutus meni jouhevasti. Kunnon pohjatyö takasi sen, että verkkosivuista tuli sellaiset, jotka halusimme. Yhteistyö Herean kanssa sujui loistavasti. Kävimme mielenkiintoisia keskusteluita hyvässä hengessä. Lopputulos ylitti odotukset.

Verkkosivut ja pitkäjänteinen sisällöntuotanto toimivat myynnin työkaluna. Herea toteuttaa edelleen Co-Automationin sisällöntuotannon kirjoittamisesta julkaisuihin. Uutiskirje lähetetään säännöllisesti.

Co-Automation on saanut asiakkailtaan positiivista palautetta.

– Asiakkaat ovat kommentoineet, että verkkosivut ovat nyt selkeät. Ensimmäisen uutiskirjelähetyksen jälkeen saimme asiakkaalta sähköpostilla suoraan kyselyn tuotteistamme. Sisällöntuotanto todella toimii myynnin työkaluna. Suosittelen Herean palveluja muillekin.

Vaikka Hereassa ollaan viestinnän asiantuntijoita, eikä kirjoitettavan alan asiantuntijoita, Kivioja ei näe sitä ongelmana.

– Sisällöntuotanto on Herean ydinosaamista ja teknologia on meidän ydinosaamista. Kun nämä yhdistetään, syntyy toimiva paketti. Annan Eliinalle Puijolalle arvosanaksi yksitoista pistettä kymmenestä hänen kirjoittamistaan teksteistä. Eliina pääsi heti toimialamme sisälle, vaikka ala ei ehkä ole helpoimmasta päästä.

Kiviojan mukaan Herea on myös kustannusmielessä Co-Automationille paras vaihtoehto. Yritys tarvitsee joustavan yhteistyökumppanin, mutta ei jokapäiväistä viestintää.

 http://www.co-automation.fi/