Asiakastarinat

VAASAN SENIORIPALVELU

Vaasan Senioripalvelu on yksityinen kotipalvelun, -hoidon ja kotisairaanhoidon ammattiosaaja, joka tarjoaa palveluita sekä Vaasassa että Seinäjoella.

Vaasan Senioripalvelulle tehtiin täydellinen verkkosivuston uudistus, joka sisälsi koko sivuston rakennesuunnittelun, sisällöt sekä etusivun ideakuvan. Verkkosivuston teknisestä toteutuksesta vastasi Web Aula. Verkkosivuja suunniteltaessa haluttiin huomioida erilaiset asiakas- ja sidosryhmät. Palvelukuvausten lisäksi sivuille lisättiin tärkeää tietoa esimerkiksi työnhakijoille ja faktatietoa palvelusetelin käyttämisestä. Etusivulle tehtiin olennaisimmista palveluista pikalinkit. Verkkosivujen teknisiin osiin lisättiin myös title -haut, jotka auttavat Googlea löytämään verkkosivuston paremmin.

Verkkosivuston uusimisen lisäksi yritykselle suunniteltiin sekä markkinoinnin vuosikello että siihen valmiit, ajankohtaiset mainossisällöt. Samalla päätettiin, missä some-kanavissa yritys markkinoi. Palvelu toteutettiin osaksi Elyn konsultointipalveluna teemassa markkinointi ja asiakkuudet.

Vaasan Senioripalvelun toimitusjohtaja Sirpa Rintala kertoo, että heidän tavoitteenaan oli luoda yritykselle selkeä imago, systemaattinen markkinointi ja saada tämän myötä lisää uusia asiakkaita. Hänen mukaansa heille oli prosessista tosi paljon hyötyä. Ei tehty vain kotisivun uudistusta, vaan pohdittiin ja suunniteltiin asioita tiivisti yhdessä.

Selkeytynyt yrityskuva ja uudet verkkosivut ovat saaneet kiitos myös henkilökunnalta. Tavoitteista ja kasvusta on keskusteltu heidän kanssa avoimesti. - On tärkeää, että työntekijöille kerrotaan mitä me teemme ja miksi. Työyhteisössä on hänen mukaansa aistittavissa uudenlaista, positiivista virettä. Työntekijät arvostavat sitä, että olemme panostaneet markkinointiin taloudellisesti haastavana aikana. - Minusta hyöty imagon kirkastumisesta ja kehittämissuunnitelmista on jo todettu.

Rintalan mielestä erityisesti sellaiset yrittäjät, jotka puurtavat yksin oman yrityksensä kasvattamisen ja markkinoinnin suunnittelun kanssa, saavat hyvän avun tämän kaltaisesta palvelusta: - Kaikkea tarvitse tehdä yksin. Tämän palvelun avulla yrittäjä saa vietyä toimintaansa ammatilliseen suuntaan ja tukea kasvuvaiheen pulmiin.

http://www.senioripalvelu.fi/