Blogi

16.8.2017

Koulu on elämää ja elämä koulua varten – onnea Herean valmistuneille!

Yhteiskunnan kehitys menee eteenpäin valtavaa vauhtia. Tekninen kehitys ja valon nopeudella leviävä tieto asettavat kaikille työntekijöille ja yrityksille haasteita tietää ja osata enemmän ja nopeammin. Teoreettisen tiedon merkitys kasvaa, kun sitä on mahdollisuus soveltaa käytäntöön.

Oppijoita on monenlaisia. Toiset oppivat kirjasta, toiset tekemällä itse. Toiset yhdistävät nämä kaksi tapaa. Hereassa Enni Yli-Hynnilä ja Arto Rantakoski ovat valmistuneet yliopistosta töiden ohessa. Miten Arto ja Enni ovat kokeneet opintojen loppuun viemisen vaativan työn ohella?

Arto aloitti visuaalisena suunnittelijana Hereassa reilut kaksi vuotta sitten. Arto oli gradua vailla valmis filosofian maisteri teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmasta. Hänellä oli jo paljon työkokemusta visuaalisesta suunnittelusta.

– Jos työmarkkinoilla aukeaa tarjouksia, jotka kokee hyviksi, niihin kannattaa tarttua. Gradun valmistuminen puoli vuotta tai vuosi myöhemmin ei ole niin kriittistä elämän kannalta, sanoo Arto.

Hän mukaansa haasteellisinta gradun tekemisessä ovat pitkät tauot. Kun palaa gradun äärelle parin kuukauden tauon jälkeen, menee aina päivä, että pystyy palauttamaan mieleen, mihin työ jäi viimeksi.

– Silti tekisin kuitenkin saman päätöksen, jos olisin samassa tilanteessa nyt.

Herea on ollut työpaikka, jossa ei ole ehtinyt levätä laakereilla.

– Meidän tavassa toimia minulle itselleni on tärkeää jatkuva uudistaminen. Ehkä arkisessa puurtamisessa ei tunnu hauskalta kääntää samaa asiaa ympäri uudestaan, mutta kun näkee, että se johtaa parempaan ja fiksumpaan lopputuloksen; se on hieno puoli tässä työssä. Silloin näkee, että on saatu jotain aikaiseksi. Se on Heran liiketoiminnassa yksi kantava ajatus ja mielestäni meidän yrityksen oikea erottuvuustekijä, eikä mikään mukamas arvo.

Arton mukaan intensiivinen kehittäminen näkyy asiakkaille selkeinä ja asiakkaille kohdennettuina palveluina. Palvelut ovat jatkumoita ja joitakin niistä pitää ostaa kokonaisuuksina ja joitain voi ostaa osina. Hänen mukaansa kaiken a ja o ymmärtää asiakkaan todellinen tarve ja asiakkaan hakema hyöty.

– Meillä on konsultoiva ote, jossa ollaan asiakkaan kanssa pöydän samalla puolella, Arto sanoo.

Enni Yli-Hynnilä tekee Hereassa sisältöstrategioita ja tuottaa niihin liittyviä sisältöjä erityisesti teollisuusasiakkaille. Lisäksi hänen vastuullaan on mediatiedotteiden tekeminen ja lähettäminen oikeille henkilöille oikeaan aikaan. Enni haki Hereaan töihin, vaikka hänellä oli gradu tekemättä. Hän halusi hakea kiinnostavaa työpaikkaa, kun sellainen tuli tarjolle.

Herean työntekijöillä on paljon vapautta kehittää omaa työtä ja järjestää oma työnsä. Se tarkoittaa myös isoa vastuuta. Asiakkuuksien hoitaminen edellyttää, että markkinointiviestinnän tekijä ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan logiikan ja osaa kaivaa esiin liiketoiminnan tavoitteet. Ennin mielestä tähän liittyvät asiat ovat yksi tärkeimmistä opeista Hereassa työskentelyssä.

– Olen oppinut tästä todella paljon toimitusjohtajaltamme Eliinalta. On eri asia lukea markkinointia, kun ymmärtää käytännössä, miten se saadaan tuottamaan tulosta erilaisissa yrityksissä, Enni sanoo.

– Yksi tärkeimmistä syistä, miksi halusin Hereaan töihin oli se, että meillä on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita. Olen kiitollinen siitä, että voi reilusti ehdottaa asioita ja ilmapiiri on sellainen, että niistä uskaltaa puhua.

Omien ideoiden toteuttaminen liittyy keskeisesti palvelutuotekehitykseen, jota Hereassa tehdään jatkuvasti.

–Tärkeintä on ajatella asiakkaiden puolesta ja kehittää palvelutuotteita sen perusteella,  Enni summaa kehittämisen.

– On ollut aika rankkaa tehdä gradua ja kaksi markkinoinnin kurssia ja aloittaa samalla uudessa työpaikassa. Olen kuitenkin voinut tehdä töitä samanaikaisesti joustavasti. Tämä ei ole selviö joka paikassa ja olen tästä mahdollisuudesta iloinen. Valmistuin yliopistosta tavoiteajassa, eikä aikataulu hidastunut töiden takia.

Ennin kaksi markkinoinnin kurssia käsittelivät sattumalta juuri samoja asioita, jotka olivat tapetilla myös töissä.

– Opin nämä asiat käytännön työssä ja pystyin hyödyntämään tämän käytännön osaamisen suoraan tentissä.

Ennin gradussa tutkimusmenetelmänä oli retoriikka. Retoriikalla pyritään vaikuttamaan lukijaan tai kuulijaan.

Miten asiakas pystyy vaikuttamaan omiin asiakkaisiinsa? Tämä on keskeinen asia kaikessa sisällöntuotannossa, jota teemme, toteaa Enni. Hänen mukaansa oli mielenkiintoista tarkastella asiaa teorian tasolla ja samanaikaisesti tehdä sisältöjä, jolla halutaan liikauttaa kohderyhmän asiakasta.

Yliopiston ammattiin suuntavat opinnot ovat Arton mielestä aika yleisellä tasolla.

– Käytännön työssä saa voimakkaasti soveltaa, että oppeja voi jalkauttaa jokapäiväiseen tekemiseen. Yleisesti ottaen yliopisto opettaa katsomaan asioita isommassa mittakaavassa, näkemään ja punnitsemaan asioita eri näkökulmasta. Tästä on hyötyä myös työelämässä. Yliopistossa oppii myös etsimään ja omaksumaan tietoa. Töissä ei pelota, kun tulee esiin uusi asia, koska opinnoissa on oppinut ottamaan selvää.

Hänen mukaansa yliopisto opettaa itseohjautuvaksi – taito, jota tarvitaan työmarkkinoilla yhä enemmän.

Onnittelemme lämpimästi Artoa ja Enniä filosofian maisterin tutkinnoista, teknisen viestinnän ja digitaalisen median koulutusohjelmista!
Arton visuaalista suunnittelua ja Ennin sisältömarkkinointia voi katsoa asiakkaidemme sivuilta linkeistä. Brändin määrittelystä ja perussisällöistä on vastannut CEO Eliina Puijola näillä sivuilla.

www.co-automation.fi
www.vammsteel.fi
www.tahtipiste.fi
www.veslatec.com
www.ahalogistics.com

Enni ja Artopieni

 

Kerro mielipiteesi

Lukijoiden mielipiteet kirjoituksesta

Kukaan ei ole vielä kommentoinut tätä sivua.