CO-AUTOMATION

Herea gjorde en varumärkesanalys till Co-Automation, utgående från vilken innehållet på webbplatsen och den visuella framtoningen förnyades. Samtidigt förnyades produkt- och tjänstebeskrivningarna och företagets löfte sammanfattades.

Berör och skapa rörelse

viiva

Herea Oy är specialiserat på planering och innehållsproduktion inom marknadsföring och kommunikation. Vi gör okonstlad kommunikation och reklam som ökar försäljningen och förstärker företagets profil.

Ett säljande innehåll är lättbegripligt och relevant för kunden. Det kan vara roligt, sakligt eller djupsinnigt. Det viktiga är att det har en kärna som är av betydelse för målgruppen. Då hittar kunderna information som de kan relatera till, dela och rekommendera.

Kunderna värderar produkternas och tjänsternas fördelar på olika sätt. Vi lyfter fram de faktorer som motiverar kunden att köpa, oberoende av om din kund är ett företag eller en konsument.

Vi planerar verkningsfull marknadsföring som ett kontinuum, med reklam, nyheter och faktatexter som flätas samman till en stark helhet. Ett budskap som går rakt in i hjärtat, som kunderna kommer ihåg och som får dem att handla. Berör och skapa rörelse!