Palvelut

Brändi ja tarina

 

Miksi brändäystä tehdään ja miten?

Brändäyksen tehtävänä on erottaa yritys kilpailijoista ja rakentaa työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille johdonmukainen mielikuva yrityksestä. Brändääminen tarkoittaa ensisijaisesti asioiden sanallista kuvausta ja vasta sen jälkeen niiden visualisointia.

Brändäämistä voidaan tehdä, kun tiedetään, mitä asioita yrityksestä halutaan kertoa. Mikä on yritystä eteenpäin vievä intohimo? Millaisia ovat ne toimintatavat, joita asiakkaat arvostavat? Millainen persoona yritys on? Mitä asioita asiakkaat arvostavat ja odottavat? Pukemalla nämä sanoiksi kirkastetaan yrityksen erottuvuus- ja kilpailutekijät ja liiketoiminnan ydin asiakkaiden kannalta.

Konkretisoimme asiakkaidemme brändin Brändikartta-työkalun avulla

Brändikartta on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu ja markkinointistrategian perusta. Sen avulla määritellään, mitä tarinaa me kerromme, miten erotumme kilpailijoista ja mitkä ovat brändin ydinasiat. Tämä antaa napakan suunnan markkinointiviestinnän sisällöille ja sävylle. Lisäksi kartassa määritellään, miten henkilökunnan tulisi toimia, jotta se toimisi asiakasta hyödyttävällä ja yhtenäisellä tavalla.

Brändikartta on dokumentti, jossa on määriteltynä brändin ydinasiat ja keskeiset perusmarkkinointiviestit: ns. etusivun ydinviesti, bränditarina ja lupaus. Näitä viestejä voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla.

Toiminnan käsikirja henkilökunnan johtamiseen

Brändikartasta voidaan varioida erilaisia työkaluja, joilla jalkautetaan, ylläpidetään ja vahvistetaan yrityskulttuuria. Yksi näistä on toiminnan käsikirja, jonka avulla perehdytetään uusi työntekijä yrityskulttuuriin. Toiminnan käsikirjaa käytetään muun muassa henkilökunnan workshop -koulutuksissa, joissa työntekijät peilaavat omia vahvuuksiaan yrityksen vastaaviin ominaisuuksiin.

Toiminnan käsikirja on myös erinomainen testialusta uutta työntekijää rekrytoidessa: vastaako työntekijän intohimo, persoona ja toimintatavat niitä, jotka ovat tärkeitä yritykselle? Mitä selkeämmäksi brändikartan osa-alueet tulevat yrityksen henkilökunnalle, sitä paremmin osataan rekrytoida oikeita ihmisiä.

Brändikoulutus osana brändin jalkautusta

Brändikoulutuksessa työntekijät peilaavat omia vahvuuksiaan yrityksen ominaisuuksiin toiminnan käsikirjan avulla. Koulutukset antavat loistavan tilaisuuden oman intohimon pohtimiseen ja yhteishengen luomiseen. Koulutuksessa sitoutetaan työntekijät yhdenmukaisen brändin luomiseen, sillä brändi koostuu meidän jokaisen teoista joka päivä. Koulutuksia järjestetään esimerkiksi vuosittain.

Usein brändikartasta tuotetaan lisäksi erilaista visuaalista materiaalia yrityksen tiloihin muistuttamaan tärkeistä yrityskulttuuriin liittyvistä periaatteista.

Brändikartan, toiminnan käsikirjan ja koulutuksen hyödyt:

- kirkas mielikuva, mitä yrityksestä kerrotaan sisäisesti ja ulospäin
- selkeä käsitys yrityksen vahvuuksista ja erottuvuustekijöistä
- yrityksen vahvuuksia ja erottuvuustekijöitä korostavat tekstit markkinointiin: ydinviesti, tarina ja lupaus
- brändin kirkastamisen ja jalkauttamisen ansiosta yrityksen tarina ja visio ovat ymmärrettäviä kaikille – henkilöstölle muodostuu yhteinen suunta
- käsikirjan ja koulutuksen avulla saadaan henkilökunta
toimimaan yrityksen toimintatapojen mukaisesti – sujuvoittaa työntekoa
- käsikirja on työkalu työhön perehdyttämisessä ja rekrytoinnissa.

Mitä mieltä asiakkaamme ovat olleet tästä? Lue  asiakastarina Protectista ja asiakastarina Veslatecista.

 

Ota yhteyttä:

Enni Yli-Hynnilä, sisältöstrategi, 040 166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, tj, 040-5041198, etunimi.sukunimi@herea.fi