Palvelut

Graafinen suunnittelu

 

Graafisella suunnittelulla visualisoidaan viestittävä asia mahdollisimman ytimekkäästi, jolloin katsoja ymmärtää sisällön helposti. Visualisoinnin tärkeimmät kulmakivet ovat viestin ytimen kiteyttäminen, sanallisen sisällön tukeminen ja brändin elementtien vahvistaminen. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti käytettävyys. Digitaalisessa ympäristössä helppokäyttöisyydellä on iso merkitys. Koska ulkoasusuunnittelijamme hallitsee myös koodauksen, digiympäristön vaatimukset ja mahdollisuudet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Teemme graafista suunnittelua sekä digitaaliseen että printtimediaan, teknisen viestinnän suunnittelua ja erilaisia viestinnän ja markkinoinnin työkaluja myyntiin, tapahtumiin ja julkisiin tiloihin seuraavasti: 

 • -          verkkosivustojen visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • -          ohjelmien, sovellusten ja käyttöliittymien visuaalinen suunnittelu
 • -          tekninen viestintä esim. käyttöohjeet ja filmit
 • -          mainossuunnittelu
 • -          julkaisujen taitto ja kuvitus
 • -          myynnin työvälineiden suunnittelu
 • -          yrityskuvamateriaalin ulkoasusuunnittelu 
 • -          pakkaussuunnittelu
 • -          valokuvasuunnittelu
 • -          animaatio ja liikegrafiikka
 • -          2 ja 3 D-animaatiot
 • -          peligrafiikan suunnittelu
 • -          erikoisefektit