Palvelut

Markkinoinnin konsultointi ja koulutus – oivalla, suunnittele ja toteuta


Suomessa 93 % yrityksistä on alle 10 työntekijän yrityksiä*. Näissä yrityksissä johdolla ja toimihenkilöillä ovat kädet täynnä työtä. Markkinointia ja viestintää hoidetaan usein jonkun muun toimen ohella. Markkinoinnin konsultoinnin ja koulutuksen tarkoituksena on keskustella ulkopuolisen kanssa ja nostaa esiin omasta yritystoiminnasta tärkeimmät ydinasiat, joihin keskittymällä suunnataan markkinointipanostukset oikein. Se, mihin raha laitetaan, tulee olla linjassa yrityksen vision ja lyhyemmän tähtäimen tavoitteiden kanssa. Lisäksi markkinointia suunnitellaan siten, että panostuksia tehdään pitkäjänteisesti vuosittain suhteessa raha- ja aikaresursseihin. Konsultti on usein myös ulkopuolinen vahtikoira, joka kannustaa muuttamaan suunnitelmat teoiksi sovitussa aikataulussa. Markkinoinnin konsultoinnin sisältöjä on yhä monta kuin on yrityksiäkin. Konsultoinnin tuloksena saat suunnitelman ja myös sovittuja konkreettisia sisältöjä markkinoinnin toteuttamiseen. Vaikka konsultoinnin sisällöt vaihtelevatkin yrityksittäin, alla esimerkkejä viidestä yleisimmästä pääteemasta:

  • • Brändin ydinasioiden kiteyttäminen ja yrityksen ydinviestit: markkinoinnin peruspilarit. Millainen yritykseksi on, miten erotut kilpailijoista ja millaisia hyötyjä liiketoiminnastasi tulee asiakkaille? Kiteytetään brändin ydinasiat ja markkinointiviestit yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen markkinointiin. 
  • • Visio ja strategia: täsmennä, mihin olet menossa ja miten? Millaisia markkinoinnin tekoja ja työkaluja tarvitset seuraavan kolmen vuoden aikana? Käytännönläheinen suunnitelma markkinoinnin toteuttamiseen. 
  • • Markkinoinnin vuosisuunnitelma: millaisia markkinoinnin ja myynnin sisältöjä tarvitset ja mitä kanavia käytät? Syvennetään suunnitelma koskemaan teemoja ja aikatauluja vuositasolla. 
  • • Sisältöstrategia ja –suunnitelma: markkinointisuunnitelma, joka tehdään sisältölähtöisesti yhdessä myynnin ja markkinoinnin ydinryhmän kanssa. Sisältää sovitun määrän mallisisältöjä. 
  • • Kampanjasuunnitelma: suunnitelma jonkun tuotteen tai palvelun myynnin kasvattamiseksi tai lanseeramiseksi. Konsultoinnin toteuttaa Herean omistajayritys Hienosäätö Oy/Eliina Puijola. Hienosäätö Coaching Oy on 

ELY:n auktorisoima asiantuntijakonsultti. Ely:n kautta on mahdollista hakea tuettuja markkinoinnin palveluita. Lue tästä lisää. (linkki alla olevaan tekstiin)

*lähde Suomen yrittäjät

hienosaato logo transparent w250px

 

Markkinoinnin valmennus

Valmennuksissa tehdään käytännön hommia innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Fokus on käytännönläheisessä ja konkreettisessa sisällössä. Oivallat mitä sinun tulee tehdä ja saat kipinän tarttua toimeen. Valmennukset toteutetaan pienryhmä-workshopeina. Ne kestävät yleensä 1-3 päivää ja valmennusten välillä on vähintään yksi viikko. Ryhmän koko on 4-8 henkilöä.

Valmennuksiin liittyy konkreettisia tehtäviä, jotka koskevat osallistujaa tai osallistujan yritystä/organisaatiota. Valmennusten tuloksena osallistuja saa käteensä jotain konkreettista, mutta ennen kaikkea uusia ideoita ja inspiraatiota. Alla olevia valmennuksia toteutetaan sellaisenaan, räätälöimällä tai yhdistämällä sisältöjä. Valmennuksen toteuttaa Herean omistajayritys Hienosäätö Coaching Oy/Eliina Puijola.

valmennus

Markkinoinnin suunnittelu vauhtiin tuetuilla kehittämispalveluilla

Hienosäätö Coaching Oy on ELY:n auktorisoima asiantuntijakonsultti. Yrityksillä on mahdollisuus hakea Ely:stä kehittämispalveluita, joissa konsultit toimivat asiantuntijoina. Näissä palveluissa on 75 % julkista tukea. Kehittämispalveluissa on erilaisia teemoja, joista Hienosäätö toimii asiantuntijana teemassa markkinointi ja asiakkuudet.

Yrityksellä on mahdollista saada konsultointia yhteensä 2-15 päivää kolmen vuoden aikana. Konsultointipäivän subventoitu hinta asiakkaalle on 300 € + alv/päivä. Lisätietoja palvelusta www.yritystenkehittamispalvelut.fi tai Pohjanmaan Ely. Tiedustele yritysten kehittämispalveluiden yhteyshenkilöä.

Hienosäätö on osa Highline Oy:n konsulttiverkostoa

Hienosäätö Oy on Highline Oy konsulttiyhtymän jäsen ja omistaja. Highline Oy on yksityisten, valikoitujen ja itsenäisten konsulttien verkostosta koostuva asiantuntijayritys, joka on toiminut uranuurtajana useilla suomalaisen konsultoinnin ja koulutuksen osa-alueilla. Yhtiö on perustettu vuonna 1986 ja sen omistajajäseniä ovat eri puolella Suomea toimivat asiantuntijayritykset.

Highline Oy toimii puitetoimittajana useissa eri kehittämishankkeissa eri puolella Suomea ja sen jäsenet toimivat asiantuntijoina Ely:n kehittämispalveluiden eri teemoissa. Jokaisella yrityksellä on oma, vahva osaamisalue yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksen palveluajatus on tarjota asiakkaalle aina hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava asiantuntijakoostumus. Lisäksi Highline Oy:n tehtävänä on jatkuva jäsenyritystensä osaamisen ja laadun kehittäminen, jota tehdään mm. verkoston kautta järjestettyjen koulutusten, tapaamisten ja keskinäisen yhteydenpidon sekä sparrauksen kautta.