Palvelut

Mediatiedote - Lapa jäähän ja nimi lehteen!


Vanha vitsi on totista totta – mediajulkisuudella saa uutiselle levikin, jonka laajuista on isollakaan rahalla on vaikea ostaa. Erityisen tärkeää mediajulkisuus on silloin, kun yrityksestä halutaan kertoa myös muille kuin omille asiakkaille ja saada uutinen valtakunnalliseen tai ammatillisiin medioihin.
Kukaan ei voi taata, että mediatiedote menee läpi. Hyvällä uutisnenällä, oikealla kohdennuksella ja ajoituksella saadaan kuitenkin tuloksia. Uutinen lehdessä, verkossa tai telkkarissa on aina iso juttu; se on valittu julkaistavaksi ison tiedotusmassan joukosta. Tekemistämme tiedotteista menee läpi mediassa yli 80 %, koska arvioimme ennen tiedottamista asian uutisarvon.

Mitä sisältää
- Asian uutisarvon arviointi
- Asiakkaan haastattelu
- Mediatiedotteen kirjoittaminen
- Tiedotteen hyväksyntä asiakkaalle
- Asiakkaan mahdollisten lisäkanavien täydentäminen osoitelistalle

Kuinka tehdään
- Puhelinhaastattelu
- Asiakkaan hyväksynnät
- Mediatiedotteen lähetys

Kuinka hyödynnetään markkinoinnissa
- Levitetään uutista paikallisesti, valtakunnallisesti ja/tai ammattilehdissä
- Median kautta saatu viesti koetaan luotettavaksi
- Viesti kohdistuu kaikille sidosryhmille tasapuolisesti, ei vain yrityksen omille kontakteille

Kysy meiltä, millaista näkyvyyttä voit saada alle tuhannella eurolla.

Enni Yli-Hynnilä
strateginen suunnittelu ja sisällöntuotanto, FM
puh. 040 166 3230
enni.yli-hynnila@herea.fi

Maija Anttila
Markkinointiviestinnän kokonaisuuksien suunnittelu, sisällön tuotanto
040-154 4436
maija.anttila@herea.fi