Palvelut

Säännöllinen sisäinen viestintä henkilöstölle sitouttaa ja luo turvallisuuden tunteen

 

Kun henkilöstösi tietää, kukaan ei luule mitään. Kun henkilökunnalle kerrotaan asioista avoimesti, se lisää luottamusta. Kun viestintää hoidetaan pitkäjänteisesti, henkilöstö tietää odottaa viestejä. Viestinnällä parannetaan parhaimmillaan tuottavuutta, koska sillä voidaan vaikuttaa yhteisiin toimintatapoihin, asenteisiin ja luottamukselliseen ilmapiiriin.

Pienten ja keskisuurten yritysten johtajien yhteinen huolenaihe on kortilla oleva aika. Säännölliseen sisäiseen viestintään ole aikaa eikä työkaluja, vaikka suurin osta tietää tarvitsevansa viestintää. Huonon johtamisen tunne kasvaa ja puutteellisesta viestinnästä syntyy epätietoisuutta ja sähläystä.

Sisäisen viestinnän vuosipalvelu on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat edistää yhteispeliä, lisätä luottamusta ja saada työntekijät viestimään yrityksestä haluttuja asioita sisäisesti ja ulkoisesti. Teemme yhdessä yrityksen johdon kanssa sisäisen viestinnän suunnitelman. Suunnitelmassa on määritelty, kuinka usein henkilökuntaviesti lähetetään, millaisia asioita viestitään ja mitä työkaluilla viesti saadaan työntekijöiden luettavaksi.

Kerro meille, miten ja mistä haluaisit viestiä ja mitä tuloksia haluaisit viestinnältä. Ota yhteyttä!

Viestinnän strategisen suunnittelun ja sisältöjen tekijät Hereassa:

Enni Yli-hynnilä, sisältöstrategi, 040 166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi