Toimintamallimme

Sisällöntuottaja & sparraaja

 

Yritykset, joiden viestintä koostuu sekä mainonnasta että sisältömarkkinoinnista ja joiden myynti on vuodenaikaan liittyvistä sesongeista riippuvaista, toteuttavat usein markkinointia pitkälle itse. Nämä yritykset hyötyvät palvelusta, jossa osa sisällöntuotannosta ostetaan ulkopuolelta ja osa tuotetaan itse. Lisäksi nämä yritykset haluavat mielellään ulkopuolista sparrausta ja koulutusta sekä markkinoinnin suunnitteluun että sisältöjen tuotantoon.

Esimerkki:

Palveluyritys on murrosvaiheessa, jossa sen tulee muuttaa toimintatapojen myynti- tai lehtimainontapainotteisesta toiminnasta monipuolisempaan markkinointiin.

Yrityksellä on ennestään oman toimen ohella osittain markkinointiviestintää tekevä henkilö. Se haluaa jatkaa markkinointiviestinnän tekemistä itse, mutta tarvitsee apua digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja myös osittaiseen ulkopuoliseen sisällöntuotantoon.

Yritys ostaa kokonaisuuden, jossa tehdään vuodeksi markkinoinnin sisältösuunnitelma ja vuosikello ja sovitaan ostopalveluna toteutettavista sisällöistä. Lisäksi palveluun sisältyy sovittu määrä yhteisiä suunnittelu- ja seurantakokouksia, joissa suunnitelmaa reivataan tarpeen mukaan. Asiakas voi myös halutessaan ostaa koulutusta sisältöjen ja mainosten kirjoitustyöhön.