Toimintamallimme

Viestinnän vuosipalvelu

 

Viestinnän vuosipalvelu sopii asiakkaalle, joka haluaa näkyä säännöllisesti, viestiä myytävistä tuotteista/palveluista ja vahvistaa brändimielikuvaa. Teemme tällaiselle asiakkaalle kevyen markkinointi/sisältöstrategian ja operatiivisen markkinointiviestinnän suunnitelman, joka keskittyy tuomaan esille liiketoiminnan ja myynnin kannalta oleellisia sisältöjä ja uutisia. Viestinnän vuosipalvelussa asiakas sitoutuu tekemään vähintään 6 sisältöä vuodessa. Viestinnän vuosipalvelu eroaa viestintäkumppani palvelusta siten, että asiakkaalle strategisen suunnittelun osuus on pienempi ja markkinointiviestintä painottuu sisältömarkkinointiin.

Esimerkki:

Teollisuus- tai palveluyritys Y tarvitsee jatkuvaa viestintää, jolla se pystyy viestimään sekä nykyisistä palveluista että uusista palveluista asiakkaille.

Osa asiakkaista on pitkäaikaisia sopimusasiakkaita, jotka muodostavat vankan tukijalan liikevaihdolle. Yritys tarvitsee kuitenkin jatkuvasti uusia asiakkaita, koska se haluaa kasvattaa liikevaihtoaan ja myös turvata olemassaolon laajemmalla asiakaspohjalla. Lisäksi nykyisille asiakkaille halutaan viestiä jatkuvasti uusista teknologioista tai palveluista, koska tätä ei ehditä tehdä henkilökohtaisella myyntityöllä.

Yritykselle tehdään pääasiassa sisältömarkkinointia (artikkeleita, asiakasreferenssejä ja palveluista kertovia täsmäjuttuja). Viestintä on säännöllistä ja aiheet suunniteltu ja aikataulutettu vuodeksi kerrallaan voimassa olevaksi suunnitelmaksi. Yritys ostaa myös tarpeen mukaan visuaalista suunnittelua esim. esitteen ja verkkosivu-uudistuksen ja mediatiedotteen kerran kaksi vuodessa.