Nyheter

8.2.2019

Herea goes Närpes – Närpesbon Sofie Berg är ny innehållsstrateg på Herea

Sofie Berg från Närpes började som innehållsstrateg på Herea den 4.2.2019. Herea är ett Korsholmsbaserat kommunikationsföretag som koncentrerar sig på planering och genomförande av marknadskommunikation för industri-, tillverknings- och tjänsteföretag. Berg kommer att jobba en del av sin arbetsvecka i Syd-österbotten nära de svenskspråkiga kunderna. Men hurdant företag börjar Sofie jobba för?

Håkan Westermark: ”Eliina Puijola på Herea har alltid hållit sig ajour, även med kunderna”

Håkan Westermark, pensionerad vd på Företagshuset Dynamo känner Hereas vd Eliina Puijola sedan tjugo år tillbaka.
─ Eliina har alltid haft förmågan att förstå vilka förändringar och trender som är på gång – hon har alltid hållit sig ajour. När hon jobbar med företag kan hon blicka framåt på ett modernt, men praktiskt sätt. Puijolas och Hereas sätt att jobba visar att de vill att kunden ska dra nytta av det arbete som utförs och även nå framgång. Det speciella är att de verkligen förstår hur man bedriver affärsverksamhet, säger Håkan.

Westermark har samarbetat med Puijola både när hon var verkställande direktör för Loftet och nu när hon är vd för ett företag inom marknadskommunikation.

Underleverantörs- och tjänsteföretag som betjänar industrin vill synas och höras – Herea gör det möjligt

Både Westermark och Puijola är ense om att den kommunikation som underleverantörsföretagen till industrin genomför har stor betydelse för affärsverksamhetens tillväxt. Båda två förutspår en tillväxttopp för dessa företag i och med såväl Wärtsiläs fabriksinvestering som en eventuell batterifabriksinvestering.

─ Här på Herea ser vi klart att de kundföretag som vi under 1–2 år har hjälpt genomföra en långsiktig kommunikation, har uppnått betydande resultat såväl med tanke på företagets varumärke som arbetsgivarbild. Ett företags styrelseordförande berättade nyligen för oss att tack vare kommunikationen har hela företagets arbetsgivarbild totalt förändrats på ett och ett halvt år. Företaget har blivit intressant och en eftertraktad arbetsplats. Dessutom har kunderna fått en klarare bild av företagets verksamhet och de känner igen företagets styrkor. Man har kunnat lämna bort allt extra försäkrande om sitt kunnande, säger Puijola.

Westermark delar hennes åsikt. Enligt honom behöver företagen en praktisk, utomståendes syn på saken och externa tjänster för att kommunikationen ska bli av. Han menar att företagsbilden och kommunikationen är något det lönar sig att satsa på nu, på förhand.

─ Det finns ett stort behov av kommunikation och marknadsföring på vårt område. Utifrån min erfarenhet vågar jag säga att Eliina och alla på Herea kan sätta sig in i olika kunders situation. De har förmågan att genomföra det som planerats. Jag vet också att i det här företaget kan man planera och utföra marknadskommunikation enligt såväl stora som små budgeter, konstaterar Håkan.

Sofie Berg – Hereas nya expert på marknadskommunikation är infödd Närpesbo

Sofie Berg, som valdes till den nya platsen, har såväl studerat kommunikation som skrivit i sitt arbete, bl.a. som journalist på tidningen Syd-Österbotten. Enligt Puijola är det en utomordentlig fördel att Sofie kommer från en företagarfamilj och känner sitt eget arbetsfält.

─ Vi utbildar alla våra medarbetare att jobba på samma sätt: man måste förstå varifrån kunden får sina pengar, man måste kunna uttrycka sig så att kunderna förstår vad man sysslar med. Dessutom måste man kunna skriva så att det går hem hos målgruppen, oberoende av om kunden är ett företag inom metall- eller tjänstebranschen. Alla medarbetare måste också kunna tänka i kundens ställe och se i ett längre perspektiv. Vi har valt Sofie till vår nya medarbetare för att hon har förmågan att se helheter och strukturera konkreta och slagkraftiga texter. Den som rekommenderade Sofie betonade speciellt att Sofie har en utmärkt förmåga att lyssna och ställa de rätta frågorna. Detta är en central kompetens i det här arbetet och vi har redan i praktiken konstaterat att det stämmer, säger Puijola.

 

 

Sofie3

Gå till "Nyheter"