02.04.2020

Herean palveluihin kannattaa hakea kehitysrahoitusta Business Finlandilta ja ELY-keskukselta

Koronaviruksen jyllätessä Suomessa ja maailmalla monen yrityksen talous on vaakalaudalla.

Tässä tilanteessa oman yrityksen strategian, tuotteiden ja palveluiden kirkastaminen sekä niiden markkinointi on ehkä tärkeämpää kuin koskaan.

Business Finland ja ELY-keskus myöntävät liiketoiminnan kehitysrahoitusta, joka on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoitus voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin.

Voinko saada kehitysrahoitusta?

Rahoitusta voivat saada mm. matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös kotimarkkinoilla toimiville yrityksille.

Tällä hetkellä iso osa yrityksistä täyttää nämä kriteerit – siksi tätä rahoitusta kannattaa ehdottomasti hakea, jos koronatilanne vähänkään vaikuttaa yritykseesi.

Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voidaan toteuttaa omana työnä tai ostopalveluna. Herean asiantuntijat auttavat mielellään kaikin tavoin niin uusia kuin vanhojakin asiakkaita, joihin korona vaikuttaa.

Hyväksyttävät kustannukset

Business Finlandin mukaan rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut kustannukset).

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

·         yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille

·         Ostopalveluna tehty selvitys- ja suunnittelutyö

·         Muut kustannukset 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Avustusten määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä.

ELY-keskuksen rahoitussäännöt ovat lähes samanlaiset. Lisätietoja ELY-keskuksen häiriörahoituksesta.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

1)      Esiselvitysrahoitus

Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Kyseessä on rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Esiselvitysrahoitus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk-yrityksille ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella niitä toimenpiteitä, joilla se pystyy vähentämään liiketoiminnassaan kohtaamiansa häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan.

ELY-keskukselle hakemukset 1-5 henkilöä työllistävät yritykset ja Business Finlandille hakemukset 6-250 henkilöä työllistävät yritykset.

Hakuohjeet häiriörahoitus Business Finland.

Hakuohjeet häiriörahoitus ELY-keskus.

2)      Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Kyseessä on rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Kehittämisrahoitus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk-yrityksille ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

ELY-keskukselle hakemukset 1-5 henkilöä työllistävät yritykset ja Business Finlandille hakemukset 6-250 henkilöä työllistävät yritykset.

Hakuohjeet häiriörahoitus Business Finland.

Hakuohjeet häiriörahoitus ELY-keskus.

Huom! Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

Miten Herea voi auttaa yritystäsi Business Finlandin tai ELY-keskuksen rahoituksella?

Herea voi auttaa yrityksiä esimerkiksi brändin kirkastamisessa, markkinointistrategiassa, asiakaskohderyhmien määrittelyssä ja asiakasprofiilien tekemisessä ja operatiivisessa viestinnän toteuttamisessa. Suunnittelemme kokonaisuuden kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kysy meiltä lisää esimerkkejä palvelukokonaisuuksista!

Eliina Puijola
+358 40 504 1198
eliina.puijola@herea.fi

Enni Yli-Hynnilä
+358 40 166 3230
enni.yli-hynnila@herea.fi

Maija Anttila
+358 40 154 4436
maija.anttila@herea.fi