Elina
19.06.2018

Arvo on konkreettinen teko

Teot realisoituvat kasvuksi, maineeksi ja tuottavuudeksi. Miten?

Ihmisen elämä rakentuu arvojen varaan. Me emme useinkaan tunnista niitä jokapäiväisessä elämässä. Ne ohjaavat valintojamme: sitä mitä sanomme, teemme ja erityisesti se, mitä jätämme tekemättä tai sanomatta. Omien arvojen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää siksi, että kykenisi hahmottamaan omaa elämäänsä suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.

Rehellisyys ja luotettavuus ovat arvoja, jotka nousevat usein esiin pohjalaisissa yrityksissä. Molemmat ovat hyvin isoja sanoja ja näiden sanojen sisälle mahtuu erilaisia tulkintoja. Yrityksessä rehellisyyden ja luotettavuuden arvo testataan pitkällä aikavälillä siinä, miten tärkeäksi asiakas ne kokee ja etenkin sitä, miten rehellisyys ja luotettavuus realisoituvat jokapäiväisessä työssä: toimituksissa, lopputuotteissa, lupausten lunastamisessa. Arvo on oikeastaan teko tai sen tekemättä jättäminen. Siksi yrityksen maine rehellisenä ja luotettavana tekijänä summautuu joka ikisen työntekijän joka ikinen päivä tekemistä teoista tai tekemättä jättämisistä. Ihan samoin kuin jokaisella meistä ihmisistä, yksilöinä.

Jokainen menestynyt yritys, jolla on takana kymmeniä toimintavuosia, omaa vahvan ja selkeän toimintakulttuurin. Ihmiset, jotka ovat töissä näissä yrityksissä, tietävät, miten tässä yrityksessä saa ja pitää toimia. Asiakkaalle tämä tarkoittaa sitä, että tietävät saavansa mitä tilaavat. Tämä toimintakulttuuri perustuu arvoihin, oli niitä sitten koskaan kirjattu paperille tai ei.

Kun törmäämme arkielämässä tilanteisiin, joissa syntyy toisen ihmisen kanssa erimielisyyksiä, riita tai epäluottamusta, ne voivat johtua erilaisista arvoista. Se mikä sinulle on tärkeää, on vähemmän tärkeää toiselle. Se mitä pidät välttämättömänä, voi olla toiselle yhdentekevää. Pitkäaikainen toiminta, joka on arvojemme vastaista, aiheuttaa pahaa mieltä ja pettymyksiä. Siksi meille jokaiselle, oli sitten kysymys henkilökohtaisesta elämästä, yrityksen johtamisesta tai työntekijänä toimimisesta työyhteisössä, on tärkeää tunnistaa omat arvot.

Isompi kysymys on, mitä yksittäinen arvo tarkoittaa käytännössä? Jos tunnistan, että luotettavuus on yrityksemme yksi tärkeimmistä arvoista, mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten eri työtehtävissä toimiville ihmisille tulisi konkretisoida, opettaa ja toistaa toimintatapoja, jotka pohjautuvat tähän arvoon? Vielä isompi asia on se, miten osamme rekrytoida yritykseemme ihmisiä, jotka alun pitäen jakavat samat arvot. Jos iso osa työntekijöistä ei tiedä, osaa tai halua työskennellä siten, että he toimisivat luotettavasti, yrityksen arvot eivät toteudu reaalielämässä tekoina.

Arvojen määrittely koetaan vaikeaksi. Se onkin vaikeaa, jos puhutaan vain arvoista. Siksi kannattaa puhua toimintaperiaatteista. Mitkä ovat 5-10 tärkeintä toimintaperiaatetta, joita noudatetaan arjessa? Mitä näistä kymmenestä yksittäisestä toimintaperiaatteesta tarkoittaa eri työntekijöille juuri tänä aamuna: työstökeskuksen ääressä, toimistolla, kokouksessa maailmalla? Mitä minun työssäni tarkoittaa luotettavuus? Sitä, että työstän sarjan loppuun, vaikka työaikani loppui, jos näin on sovittu. Sitä, että kerron seuraavalle vuorolle olennaiset asiat, koska muut eivät osaa lukea ajatuksiani. Sitä, että selvitän kokouksessa lupaamani asian. Sitä, että varmistan, että lupaamani asia on hoidettu, jos se on minun vastuullani.  

Eivät ihmiset tee tahallaan väärin. Jos yrityksessä on johtaja, joka esimerkillään päivittäin osoittaa, miten toimitaan, toimintatapoja ei tarvitse konkretisoida. Konkretisointi loistaa kaikkien edessä kuin majakka johtajan jokapäiväisessä tekemisessä. Kun yritys kasvaa ja työntekijöitä on kymmenen ja kohta yli sata, samanlainen näkyminen ei ole enää mahdollista. Siksi arvojen määrittely ja niiden konkretisointi ja johdonmukainen jalkauttaminen on tärkeää. Menestys syntyy teoista. Tekoja ja niiden tekijöitä voi ohjata, kun ymmärrämme asian samalla tavalla.

Yritykselle itsetuntemus on tärkeää. Samoin se on meille jokaiselle ihmiselle yksilönä. Kun tiedämme, millaisia olemme, tiedämme miten haluamme toimia ja osaamme hakea ympärillemme ihmisiä, jotka toimivat samalla tavalla. Yrityksessä itsetuntemuksen merkitys realisoituu loppupeleissä tuottavuuden kasvuna, koska osataan rekrytoida asenteeltaan ja arvoiltaan oikeita ihmisiä ja heidät saadaan toimimaan halutulla tavalla.

Kesällä on hyvä makoilla riippumatossa tai laiturin nokassa ja miettiä, mikä on minulle itselleni tärkeimmät toimintaperiaatteet? Miten nämä toimintaperiaatteet näkyvät elämässäni yhden päivän aikana, kohtaamisissa kotona puolison, lasten, työkavereiden, asiakkaiden tai kaupan myyjän kanssa? Entä millaisia toimintaperiaatteita on muilla kotona, töissä tai kaverisuhteissa? Kun pohdit asiaa hetken, huomaat eroja ja yhteneväisyyksiä. Jos huomaat, että tietynlainen toiminta ärsyttää tai jopa raivostuttaa sinua suunnattomasti, olet arvojesi alkulähteillä. Kääntäen katsottuna: se mikä ärsyttää sinua eniten, on toimintaa, joka sotii jyrkästi omia toimintaperiaatteitasi vastaan. Näiden toimintaperiaatteiden takana on sinulle tärkeä arvo tai arvot.

Kasvu ja kehittyminen vaativat työtä. Jos haluat hyvin toimivan yrityksen, työyhteisön tai ihmissuhteen, tarvitset konkretiaa. Kun kerrot, mitä jokin asia tarkoittaa käytännössä, on mahdollista vaikuttaa toisen ihmisen toimintaan. Arvo on teko. Mitkä ovat arvojen mukaisia konkreettisia tekoja, joita haluat tapahtuvan?

Loman kynnyksellä – hyvää suomalaista kesää!

Eliina Puijola, ceo, Herea Oy

Herea on markkinointiviestinnän yritys, joka haluaa liikauttaa kuulijaa. Liikauttaminen tarkoittaa tunteen herättämistä, joka saa kuulijan oivaltamaan, samaistumaan ja toimimaan. Liikauttavalla viestinnällä tähdätään tuloksen kasvattamiseen myynnissä ja tuottavuuden kasvattamiseen tuotannossa. Teemme viestintää yhteistyössä asiakkaidemme kanssa yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Yhteinen tavoitteemme on liiketoiminnan kasvu ja tavoitteellinen maineen rakentaminen.  

Asiakkaitamme sisäisen ja ulkoisen viestinnän parissa ovat kasvavat teollisuus ja palveluyritykset Pohjanmaan alueella. Ota yhteyttä, jos haluat kirkastaa yritykseksi toimintaperiaatteita ja vaikuttaa tuottavuuteen ja maineeseen.

Eliina Puijola tj.
markkinointiviestintä, brändi, sisällöntuotanto, FM
040-5041198
eliina.puijola@hienosaato.fi
eliina.puijola@herea.fi

Maija Anttila
Markkinointiviestinnän kokonaisuuksien suunnittelu, sisällöntuotanto, sisäinen viestintä
040-154 4436
maija.anttila@herea.fi

Enni Yli-Hynnilä
strateginen suunnittelu ja sisällöntuotanto, sosiaalinen media, FM
puh. 040 166 3230
enni.yli-hynnila@herea.fi