Maija2
07.09.2017

Ett bra innehåll är den bästa sökmotormarknadsföringen – varför älskar Google riktiga texter?

Då en webbplats fungerar och innehållet är väl genomtänkt, har företaget möjlighet att få gratis synlighet. En stor del av kunderna söker information om företag och tjänster via Google eller andra sökmotorer. Google är en intelligent sökmotor. Den söker de uppgifter kunden letar på sådana sidor som är välskrivna och har ett sakkunnigt och autentiskt innehåll, som utökas och uppdateras ofta. Videor och bilder förstår sig Google inte på, därför lönar det sig att satsa på texten, liksom även på de beskrivande texterna till videor och bilder.

Sökordsautomater, title optimering och onödiga länkningar från olika sidor räcker inte längre, eftersom Google har lärt sig att kringgå många optimeringsmetoder som har gjorts i fel syfte. Bra produktsidor, servicebeskrivningar och bloggar stiger högt i Googles sökresultat. På lång sikt fungerar sökmotoroptimering bäst då sidorna ofta uppdateras. Det är bra att bygga upp sidorna runt olika temahelheter, eftersom det också ökar Googles intresse.

Då ett företag kommer högt upp i Googles sökresultat, är det sannolikt att kunden klickar på företagets webbplats. Det här garanterar en kontinuerlig strömning till webbplatsen och de kunder som verkligen är intresserade hittar rätt tjänst. Aktiv innehållsproduktion producerar relevanta sökmeningar om de olika områdena, som söks via Google. Då du kontinuerligt producerar sakinnehåll på din webbplats, är det samtidigt optimering. Om företagets webbplats inte från början har gjorts med fokus på bra och relevant textinnehåll, lönar det sig att satsa på förnyat innehåll istället för att förnya den visuella profilen. Samtidigt lönar det sig att starta en nyhetssida eller bloggfunktion, där man systematiskt producerar intressanta inlägg med nyheter och information om de tjänster som företaget producerar. En sådan funktion möjliggör lättgjorda uppdateringar som syns på första sidan.
Satsning på webbplatsen och kontinuerlig kommunikation måste också kunna mätas. Avgiftsfria optimeringsmätare är bl.a. verktygen Google Analytics och Google Search Console. De ger pålitlig information om antalet besökare på webbplatsen. De berättar vilka sidor som har besökts ofta och vilka uppgifter som har sökts på sidorna. Sedan kan webbplatsens innehåll finjusteras utgående från resultaten. Om antalet besökare på företagets webbplats inte ökar, är det skäl att fundera på om kunderna hittar det de söker där, eller om de går vidare till konkurrentens webbplats.

Ibland tänker man i ett företag, att man inte vill eller orkar satsa på kommunikationen, eftersom man ändå har tillräckligt med kunder. Men det lönar sig att tänka efter en gång till. Ekonomiska konjunkturer och andra situationer förändras ständigt. De som klarar sig är de som satsar på kontinuerlig synlighet och vars varumärke med tillhörande särdrag utgör en garanti för verkligt kunnande inom ett område. I en digital värld räcker det inte längre med den gamla hederliga djungeltrumman, eftersom ungdomarna finns på sociala medier, och delar, lever och andas på nätet.
Herea har fokuserat på långsiktig kommunikation tillsammans med sina industri- och serviceföretagskunder, med avsikten att leda kunderna till företagets webbsidor med hjälp av innehåll som intresserar kunderna. Genom att även göra en smart delningsplan med hjälp av olika kanaler, skickar vi ut lockbeten åt olika håll. Av erfarenhet vet vi att med ungefär ett års långsiktig kommunikation skapas stora förändringar i de förfrågningar som kommer till försäljningen – antalen direkta kontakttaganden från nya aktörer ökar avsevärt.

Fråga oss, om du vill ha en partner som gör verkningsfull kommunikation för B2B-handel.

Maija Anttila

maija.anttila@herea.fi
puh. 040 154 4436

Enni Yli-Hynnilä

enni.yli-hynnila@herea.fi
puh. 040 166 3230