Enni
06.09.2019

Verkkosivuilla olevat palvelu- ja tuotekuvaukset asemoivat yrityksen markkinoilla

Miten omia palveluja ja tuotteita kannattaa kuvata verkkosivuilla? Mitä niistä kannattaa kertoa ja mitä jättää pois?

Näitä asioita pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa, kun aloitamme verkkosivusisältöjen kirjoittamisen. Ennen kaikkea mietimme sitä, millaisen kuvan yrityksen toiminnasta halutaan antaa asiakkaille. Haluaako yritys brändäytyä kokonaisvaltaisen palvelun tarjoajaksi vai kilkkeiden tekijäksi? Teksteillä on iso merkitys siihen, miten yritys asemoi itsensä markkinoilla.

Tyypillisimmät ongelmat verkkosivuteksteissä

Tyypillisesti yrityksen verkkosivuilla on tekstiä liian vähän, liikaa tai se on vanhentunutta.

Isoin ongelma on, että teksti ei vastaa sitä, millainen yritys todellisuudessa on. Jos verkkosivuilla kuvataan sitä, millainen yritys oli kymmenen vuotta sitten, se ei anna tämän päivän asiakkaille oikeaa kuvaa yrityksen toiminnasta.

Mitä teksti antaa lukijalle?

Kun uusia verkkosivutekstejä aletaan rakentaa, katsomme tulevaisuuteen. Millainen yritys haluaa olla? Millaisen mielikuvan se haluaa antaa asiakkaille?

Viestinnän ammattilaisena kaivamme esille yrityksen parhaat palat. Emme kuitenkaan koskaan kerro mitään, mikä ei ole totta. Toisinaan voi olla haastavaa nähdä lähelle ja siksi tärkeimmät asiat voivat jäädä kertomatta. Yleensä yritykselle itselleen itsestään selvät asiat ovat juuri niitä asioita, mistä loppuasiakas haluaa kuulla ja tietää. Näillä perusasioilla pääsee pitkälle.

Palvelukuvauksia tehdessä mietimme, mitä hyötyä palvelusta tai tuotteesta on asiakkaalle, miten palvelu tai tuote toimii ja miksi se kannattaa ostaa juuri kyseiseltä yritykseltä.

Miten verkkosivutekstit rakennetaan?

Suunnittelemme tarvittaessa asiakkaalle verkkosivun rakenteen, eli ryhmittelemme tuotteet ja palvelut nettisivuille sopiviksi kokonaisuuksiksi. Osaamme arvioida ulkopuolisin silmin, mikä on olennaista ja mikä rönsyjä.

Silloin kysymme asiakkailta: mistä liikevaihtonne tulee? Minkä palvelun tai tuotteen myyntiä haluatte kasvattaa tulevaisuudessa? Mistä myyntiä ei tule enää ollenkaan, mutta se roikkuu tarpeettomana verkkosivuilla?

Verkkosivut pitää saada vastaamaan yrityksen liiketoimintaa ja tukemaan myyntiä

Verkkosivuteksteissä on olennaista asioiden popularisointi eli ymmärrettävästi kertominen. Mietimme yhdessä, millä tasolla asiakkaille viestitään ja paljonko he tietävät aiheesta etukäteen.  

Haastattelemme ensin asiakasta ja käymme yhdessä läpi yllä olevia asioita. Sen jälkeen kirjoitamme tekstit. Lopuksi tarkistutamme ne asiakkaalla. Asiakkaan tarvitsee siis ainoastaan olla haastateltavana ja lukea tekstit.

Miksi ulkoistaa verkkosivutekstien kirjoittaminen ammattilaisille?

Ulkopuolinen näkee yrityksen liiketoiminnan eri tavalla kuin yrityksessä työskentelevä ja näkee, millaisten asioiden varaan brändimielikuva kannattaa rakentaa. Viestinnän ammattilainen osaa arvioida, mikä on helmeä ja mikä ei niin hohdokasta tavaraa verkkosivuille.

Kirjoittaminen on erikoisalaamme samalla tavalla kuin teollisuuden eri osa-alueet ovat asiakkaidemme alaa. Olemme siinä hyviä, emmekä häpeile kertoa sitä. Sen sijaan koneistajiksi meistä tuskin olisi – ne hommat voimme jättää asiakkaillemme.

Osaamme kertoa yrityksen palveluista sellaisella tavalla, että muutkin ymmärtävät, mitä yrityksessä tehdään. Kun korostamme oikeita asioita, annamme oikean mielikuvan yrityksistä.

Olisiko aika uusia verkkosivutekstejä?

Enni Yli-Hynnilä, sisältöstrategi, 040-166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, CEO, 040-504 1198, etunimi.sukunimi@herea.fi