17.05.2019

AXIS

Axis on fysioterapiapalveluita tarjoava vaasalainen yritys. Herea teki Axikselle brändianalyysin, jonka perusteella uusittiin yrityksen verkkosivut. Yhteistyötä jatkettiin ja nyt Herea tekee Axikselle verkkosivuille jatkuvaa sisällöntuotantoa sekä maksettua mainontaa Facebookissa. Yrittäjä Jukka Keisalan mukaan Hereassa on parasta suorapuheisuus ja asiakkaan tarpeisiin paneutuminen.

– Asiat sanotaan niin kuin ne ovat, joten minun ei tarvitse yrittää tulkita mitään. Suorapuheisuus on selkeä ja vähiten aikaa vievä tapa, minulle ainut oikea vaihtoehto. Minulla on myös tunne, että Herea paneutuu oikeasti Axiksen tarpeisiin ja puntaroi, mikä on paras ratkaisu kussakin tilanteessa.

Axiksen ja Herean yhteistyö alkoi vuonna 2016, kun Keisala alkoi pohtia enemmän markkinointia.

– Ongelmani oli, etten tuntenut markkinointiviestinnän tekijöitä. Mietin, mistä löydän ihmisen, jonka kanssa voi pallotella asioita. Tarvitsin jonkun, joka uskaltaa sanoa asiat suoraan, tyrmätä ideani ja ehdottaa parempia tilalle. Kun Eliina otti minuun yhteyttä, olin heti valmis verkkosivuprojektiin. Tunsimme ennestään, sillä hän oli ollut minulla asiakkaana. Koska Axis on pieni yritys, koen, että tätä voi ymmärtää vain yritys, joka osaa asettua pienen yrityksen asemaan.

Axis käytti aiemmin lehtimainontaa, mutta Keisala totesi jo ensimmäisen Herean toteuttaman Facebook-mainoksen jälkeen, että Facebook-mainokset ovat tehokkaampi tapa saada uusia asiakkaita. Facebookissa pystyy määrittämään kohderyhmä tarkasti ja mainoksen menestyksestä saa selkeät tilastot. Se on myös edullista.

– Herea on hoitanut hyvin viestinnän Facebookissa. Facebookiin kannatti mennä, sillä mainoksien ansiosta sain heti uusia yhteydenottoja. Verkkosivujen ja Facebookin kautta minulle tuli kahden kuukauden aikana viisi uutta asiakasta.

Keisala on saanut asiakkailta positiivista palautetta uusista verkkosivuista. Keisala itse kertoo oppineensa Herealta kaiken, mitä tällä hetkellä tietää markkinoinnista. Yksi tärkeimmistä opeista on ollut, kuinka asiakkaat johdatetaan sosiaalisesta mediasta verkkosivuille vaihtuvien sisältöjen avulla. Sisällön pitää olla oikeanlaista, jotta se kiinnostaa asiakkaita.

Keisala on huomannut, että hänen omalla ajattelutavallaan ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, miten asiakas ajattelee asiat. Ulkopuolisen silmät näkevät asiat eri tavalla, joten sisällöntuottajan ajattelutapa on usein lähempänä asiakkaita. Keisalan mukaan Herea on sopivasti ulkopuolinen, mutta kuitenkin niin sisällä asiassa, jotta voi kirjoittaa asiasta.

– En koe, että teemme yhteistyötä vain rahan vuoksi, vaan meidän yhteistyömme toimii oikeasti.