Maija
28.08.2019

En utomstående partner – spänning eller trygghet?

Trots uppenbar klickrubrik kommer jag att göra er besvikna. Jag tänker inte skriva om utomäktenskapliga förbindelser. Däremot ska jag skriva om den stora fördelen med att en kommunikationspartner på avstånd håller ett öga på dina göranden och låtanden.

En utomstående person ser saker ur en annan synvinkel och lyfter fram saker som du kanske inte hade tänkt på. När man fått en närmare relation till en utomstående partner, blir denna mer än bara en som skriver texter eller filmar videor. Hen känner ert företag och ofta även era medarbetare. Hen kan även bli en partner som gärna lyssnar i förtroende, bara för att hen uppriktigt är intresserad av hur det står till och hur det går för er.

Värderingarna är limmet som håller ihop partnerskapet

Det krävs två för ett partnerskap. Det kräver absolut förtroende, liknande värderingar och samma inställning till hur man arbetar. När det gäller kundreferenser upprepas detta fenomen ständigt. Om en kund är nöjd med den betjäning hen fått, så visar det sig utan undantag att företagen har likadana värderingar.
När människor är sig själva på riktigt, uppstår en äkta växelverkan och man får fram de viktigaste sakerna. Om man har bekantat sig grundligt med varandra, förstår en utomstående partner vad som ligger bakom en nyhet och kan formulera rätt sorts externa budskap eller text för intern kommunikation.

Förtroende

Det är fantastiskt när förtroendet stiger till en nivå där båda parter högt vågar säga precis det man vill säga. Det här innebär inte att man letar fel hos någon, utan när det fungerar som bäst vill man bara stötta och hjälpa den andra att utvecklas. Den här värderingen blir verklighet tillsammans med våra kunder: båda parter vill lyckas och hjälper varandra att göra det.
Förtroende ger också mod att bara kasta sig ut och föreslå nya idéer. Då kan det uppstå tankar som kan leda till något som man inte ens hade drömt om.
En utomstående partner kommer just så nära som företaget själv vill. Partnern kan även fungera som stöd på avstånd och skynda till hjälp just när du behöver den.
Delar vi samma värderingar?

Maija Anttila, Planering av marknadskommunikationshelheter, innehållsproduktion, intern kommunikation

Läs mer om våra verksamhetsprinciper här: http://www.herea.fi/yritys/tarina/