06.03.2020

CHL Sales Agency

CHL Sales Agency produktifierade sina tjänster med hjälp av Eliina Puijola

CHL Sales Agency är ett Vasabaserat företag som erbjuder försäljningstjänster. Företagets grundare Christoffer Lundström ville göra en kampanj på sociala medier och kontaktade olika marknadsföringsbyråer. Man valde att samarbeta med Eliina Puijola, eftersom Puijola genast kunde ge förslag på hur det skulle löna sig att genomföra marknadskommunikationen.

- Eliina förklarade att produktbeskrivningarna på vår webbplats måste vara i skick innan vi gör en Facebook-kampanj. Problemet var att vi inte hade produktifierat tjänsterna ordentligt, och kunderna förstod inte vad det är vi erbjuder, berättar Lundström.

Diskussionen gjorde visionen klarare

Puijola gjorde upp en projektplan som genomfördes steg för steg. Först skapade man en varumärkeskarta för CHL Sales Agency och sedan designade man webbplatsens struktur och innehåll och skrev om innehållet helt och hållet. Arbetet gjordes som en NTM-konsultation.

Enligt Puijola fanns det goda förutsättningar för produktifieringen.

- Christoffer har mycket praktisk erfarenhet av telefonförsäljning, bokning av försäljningsmöten och försäljningsarbete i affär. Det var trevligt att jobba med honom för han brinner verkligen för branschen. Just passionen för försäljning är den viktigaste grunden för hela företagsverksamheten.

Under processens gång blev också Lundströms egna tankar klarare.

- Tack vare diskussionerna med Eliina klarnade företagets vision. Det blev tydligare för mig vad vi gör och vad vi vill vara. Dessutom fick jag nya perspektiv på till exempel prissättning, säger Lundström.

Kunderna måste förstå vad de köper

Företagets tjänster delades upp i separata helheter och produkttexterna skrevs så att man tydligt ser vad tjänsten innehåller. Tjänsterna fick också slagkraftiga och informativa namn.

- Vi är själva så inne i vårt eget arbete, så ibland är det svårt att se på det ur kundens perspektiv. Att få en utomståendes synpunkter var väldigt nyttigt för oss. Nu är det lätt att sälja tjänsterna när kunderna förstår vad det är de köper, berättar Lundström.

Efter att CHL Sales Agencys varumärke skapats och tjänster produktifierats, genomfördes också en reklamkampanj med Facebook Business Manager.

Produkttexterna kan användas direkt i marknadsföringen

Utgångspunkten för marknadsföring på sociala medier är att företaget har bra landing page-sidor, dvs. målsidor, som kunden leds till via reklamen.

- Enbart reklam räcker inte, utan webbplatsen bör också innehålla tydlig information om tjänsten. Om kunderna kan bilda sig en helhetsuppfattning om tjänsten, är det mer sannolikt att de tar kontakt. Med god produktifiering kan ett litet företag utnyttja produkttexterna direkt i marknadsföringen, berättar Puijola.

Lundström är nöjd med helhetslösningen.

- Nu fick vi både ett varumärke, tydliga tjänster och en Facebook-kampanj. Tack vare arbetet vi gjort kan CHL Sales Agency igen ta ytterligare några steg framåt. I framtiden siktar vi på en stark tillväxt.

De nya beskrivningarna av tjänsterna finns redan på webbplatsen på finska. De svenska texterna är på kommande. Besök CHL Sales Agency:s webbplats.