27.06.2019

JTK Power

”Det är effektivt att låta en utomstående sköta kommunikationen"

Herea gör täckande planering och genomförande av marknadskommunikation åt JTK Power. Timo Viitala, verkställande direktör för JTK Power, som tillverkar ljuddämpare och skyddsrumsdörrar, är nöjd med samarbetet.  Hereas uppgift är att befria kunden från alla bekymmer med att planera och genomföra kommunikationen.

─ Själva har vi begränsade tidsresurser för planering och genomförande av marknadsföring. Vi skulle inte själva engagera oss så här djupt i frågan. Då vi får tjänsten utifrån är det mera effektivt, och vi förbinder oss till det som har planerats.

Herea har varit JTK Powers samarbetspartner inom kommunikation i drygt ett år. Under den tiden har vi gjort upp en varumärkes- och marknadsföringsstrategi, förnyat webbplatsen och dess innehåll samt gjort regelbunden kommunikation en gång i månaden. Dessutom har vi haft en varumärkesutbildning för hela personalen. Bland personalen har också gjorts en omfattande arbetsnöjdhetsenkät. Just nu arbetar vi på planeringen av JTK Powers mässavdelning.

Den huvudansvariga samarbetspartnern hos Herea är innehållsstrategen Enni Yli-Hynnilä, som för JTK:s del koordinerade Hereas övriga aktörer: grafiker, fotograf och utbildare.

─Att själv sköta kommunikationsrekryteringen skulle vara dyrt. Om en anställd person försöker sköta alla uppgifter lyckas det inte.  Det är bra att Herea har ett mångsidigt serviceutbud.

Behöver inte förklara saker två gånger

Enligt Viitala har samarbetet med Herea fungerat utmärkt.

─ Enni har gett oss bra tips. Hon har satt sig in i vårt företag och vår verksamhet.  Vi skulle inte själva nödvändigtvis kunna lyfta fram alla olika saker. På mötena frågar hon ofta om vi har tänkt på någon viss sak eller påpekar att det skulle löna sig att ta fram någon speciell punkt. Verkligen utmärkt samarbete!

Enligt Viitala är det fint att innehållen skapas utan problem, trots att Hereas innehållsproducenter inte har erfarenhet från industribranschen.

─ Trots att JTK är ett företag inom maskinverkstadsindustrin, har det inte funnits något att anmärka på. Enni kan verkligen lägga orden väl och formulerar sig smart. Man behöver inte förklara saker två gånger. Jag kan uppriktigt säga att det har varit lätt att arbeta med henne.

En annan sak som Viitala uppskattar är hur förberedelserna inför mötena sköts. Hon har funderat på olika frågor i förväg. Det grundläggande arbetet är redan gjort och idéer är framtagna då mötet startar.

Att satsa på varumärket och kommunikationen har gett oss nya kunder

─ Vi har fått en ny europeisk kund på ljuddämpningssidan och flera nya kunder inom skyddsrumsprodukter. Alla har kommit inom ett halvt år. Jag tror att vårt förnyade varumärke och marknadsföringen har gjort sitt till för att de här kunderna har kontaktat oss.

Viitala tror ändå att den största nyttan ligger i framtiden, då marknadsföringen fortsätter långsiktigt.

Också personalen fick lära sig om varumärkesarbete

Kärnan i JTK:s varumärke sammanställdes till en varumärkeskarta. Den utvecklades till en arbetsbok för personalens användning. Eliina Pujola, som ansvarar för Hereas varumärkesutbildningar, höll en utbildning för hela personalen.

─ Det är viktigt att personalen vet vad varumärket betyder i praktiken. Personalen tyckte både om varumärkeskartan och utbildningen. Alla känner sig tryggare i sitt arbete då de vet att man satsar på utvecklingen av företaget.