18.03.2021

Hereas Enni Yli-Hynnilä och Eliina Puijola har rätt att utföra NTM-konsultering

Innehållsstrategen Enni Yli-Hynnilä på Herea har fått rätt att utföra konsulteringstjänster för NTM-centralerna inom delområdet marknadsföring och kundrelationer.

Innehållsstrategen Enni Yli-Hynnilä på Herea har fått rätt att utföra konsulteringstjänster för NTM-centralerna inom delområdet marknadsföring och kundrelationer. Ennis första konsultperiod inleddes i början av år 2021. I och med att Enni fått konsulteringsrätt kan hon fungera som tjänsteleverantör av företagsutvecklingstjänster via NTM-centralerna.

— Rätten att utföra marknadsföringskonsultering för NTM-centralen förutsätter utöver marknadsföringskompetens att konsulten har en god förståelse för affärsverksamheten. Även om Herea är en marknadskommunikationsbyrå, krävs det av alla som rekryteras att de har intresse och vilja att även bli experter på affärsverksamhet. Att Enni valts till NTM-konsult visar att vår långsiktiga interna utbildning, produktutvecklingen som gjorts i samarbete med personalen och krävande kundprojekt är en god kombination för att öka kompetensen. Enni är nu den första på Herea som har tillräckligt lång arbetserfarenhet och referenser för att kunna ansöka om att bli NTM-konsult, berättar Eliina Puijola, VD på Herea.

– Att få rätt att konsultera för NTM känns som en fin belöning för allt arbete jag lagt ned. Jag vill tacka alla kunder som jag fått utvecklas tillsammans med under åren. Ett särskilt tack till dem som gav mig lov att använda deras uppdrag som referenser och som uppmuntrade mig att ansöka om rätt att utföra NTM-konsultering, säger Enni.

Eliina har lång erfarenhet av konsultering

Eliina Puijola har fungerat som marknadsföringskonsult för NTM-centralerna sedan år 2010. Hon fortsätter också som NTM-konsult. Eliina är även en del av Highline-nätverket där experter inom bl.a. finansiering, ekonomi och tillväxt är starkt representerade.

– Jag har haft turen att redan tidigt i karriären få lära känna inspirerande personer som är erfarna utvecklare av affärsverksamhet. Samarbetet inom Highline har haft samma betydelse för mig som den interna sparringen inom Herea: tillsammans med experterna i Highline har jag lärt mig väldigt många nya saker på tio år. I våra gemensamma kundprojekt blir verkligen 1 + 1 = 3. Ingen utbildning i världen kan ersätta den praktiska kunskap man får genom att observera en annan expert.

Hur utförs NTM-konsulteringen och vad kostar den?

NTM-konsulteringen är avsedd för små och medelstora företag som behöver planera och utveckla sin marknadsföring och hantering av kundrelationer. Projekten genomförs med hjälp av konsulteringsdagar som NTM-centralerna beviljar. Som kund betalar man bara 325 euro + moms/dag.

Konsulteringsdagarna ansöker man om via NTM-centralens elektroniska system. Det är en enkel process och vi kan också hjälpa till med ansökan. Läs mer om konsulttjänsterna här. 

Vad betyder NTM-konsultering i praktiken?

Med hjälp av konsultering kan man till exempel utföra följande åtgärder:

· Företagets marknadsföring, varumärkes- eller innehållsstrategi, en operativ plan för marknadsföring och kommunikation.

· Bekanta sig med olika delområden inom marknadsföring, såsom prissättning, produktifiering, hantering av kundrelationer och distribution.

· Ta reda på användbara och kostnadseffektiva marknadsföringskanaler och -metoder.

· Planera digitala lösningar som anpassas enligt företagets resurser.

Observera att tjänsten inte kan beviljas för operativt arbete inom marknadsföring och försäljning.

Läs mer om Hereas NTM-konsultering och lär känna konsulterna.

 

Behöver ovan nämnda åtgärder vidtas i ditt företag? Ta kontakt med Enni eller Eliina och diskutera vad ert företag behöver!

 

Enni Yli-Hynnilä

konsulteringsspråk finska

+358 40 166 3230

enni.yli-hynnila@herea.fi

 

Eliina Puijola

konsulteringsspråk finska, svenska och engelska

+358 40 504 1198

eliina.puijola@herea.fi

 

Källor och mer information:

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinointi-ja-asiakkuudet