Palvelukuvaukset - palveluiden ja ratkaisujen tuotteistaminen

 

Helpota yhteydenottoa ja nopeuta tarjousprosessia ymmärrettävillä  palvelukuvauksilla

Onko sinulla tunne, että asiakkaasi ei hahmota yrityksesi palveluita tai ratkaisuja ettekä pysty erottumaan kilpailijoista verkkosivuillanne olevilla sisällöillä? Jos palvelu on ympäripyöreää selostusta ympäripyöreillä termeillä, lukija ei kykene samaistumaan tekstiin eikä hahmota, miten palvelut erottuvat kilpailijoista. Kun palvelut tai ratkaisut tuotteistetaan tuotekuvauksiksi, tekstit kertovat olennaiset asiat asiakkaan kannalta. Selkeiden ja asiakkaille kohdistettujen kuvausten avulla asiakkailla on matalampi kynnys ottaa yhteyttä ja myyjän työ helpottuu sekä kontaktoinnissa että myyntiprosessissa. Myös brändin mielikuva vahvistuu ja selkenee hyvin tehtyjen palvelukuvausten myötä. 

Paketoimme yrityksennne osaamisen asiakkaan näkökulmasta järkeviksi kokonaisuuksiksi. Tuotteistaminen aloitetaan käymällä läpi sekä asiakasryhmät että yrityksen osaaminen. Näiden pohjalta palvelut ja ratkaisut ryhmitellään asiakkaiden kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi. Kokonaisuudet otsikoidaan eli palveluille ja ratkaisuille annetaan nimet. Tämän jälkeen tuotetaan tekstit, joissa kerrotaan palvelun tai ratkaisun olennaisimmat asiat: mikä sisältö, mitä hyötyä, miten toteutetaan, mikä laajuus ja mahdollinen hinta. Tällainen tuotteistaminen soveltuu toimialoille, joilla on samantyyppisenä toistuvia palvelukokonaisuuksia tai ratkaisuja. Toimialoilla, kuten alihankintateollisuudessa, palvelut eivät ole määrämuotoisia. Siksi teollisuuden palvelukuvauksissa painottuu yksityiskohtien asemesta laajempi näkökulma. Palvelukuvakset voidaan tehdä teollisuudelle myös toimialakohtaisesti.  

Tuotteistaminen tarkoittaa, että yritys luopuu yleisellä tasolla olevista teksteistä, jotka eivät puhuttele ketään. Palvelukuvaukset kohdistetaan tietylle kohderyhmälle, joka tunnistaa tekstistä oman tarpeensa ja ymmärtää palvelusta syntyvän hyödyn. Palvelukuvauksia käytetään hyödyksi some- ja suoramarkkinoinnissa ja tapaamis- ja myyntikontaktoinnissa. Ne antavat riittävästi tietoa, jotta joko asiakas tai myyjä voivat ottaa seuraavan askeleen kohti tapaamista tai tarjousta. 

 

Sisältö

 • Asiakasryhmien määrittely
 • yrityksen osaamisen jaottelu asiakaslähtöisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi
 • kokonaisuudet nimetään = palvelun nimi
 • palvelukuvaukset: mitä, miksi, kenelle, mitä hyötyä, mahdollisesti hinta

Prosessi

 • tuotteistamispäivä asiakkaan kanssa (n. 0,5 -1,5 päivää)
 • palvelutekstien tuottaminen
 • palvelutekstien läpikäyminen asiakkaan kanssa, muutokset ja täydennykset (n. 0,5-1 pv)

Kenelle

 • teollisuuden ja rakentamisen palveluyritykset
 • tutkimus-, konsultointi- ja valmennusyritykset
 • hyvinvointi- ja terveysalan yritykset
 • luovan alan yritykset

Katso esimerkit: www.teetutkimus.fi ja CHL Sales Agency  

Kiinnostuitko? Sovi maksuton etäkokous, niin voimme kertoa, millainen toteutus yrityksellenne sopisi!

 

Enni Yli-Hynnilä, sisältöstrategi, 040-166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimil.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, sisältöstrategi, 040-504 1198, etunimi.sukunimi@herea.fi

 

Palvelukuvaukset