Arbetsplatsens spelregler

 

Vad betyder spelregler?

På alla arbetsplatser finns regler som styr personalen. Dessa regler kan vara uttalade eller fungera som outtalade normer – gemensamt är att arbetsgivaren ofta behöver påminna personalen om dessa. Detta tar både tid och energi från arbetsgivaren, och om man ser till hela året resulterar dessa tillsägelser och förklaringar till ganska många oproduktiva timmar för arbetsgivaren. Det är inte heller ovanligt att misstag uppstår på en arbetsplats till följd av informationsbrist.

Vi sammanfattar och strukturerar spelreglerna med en handbok

För att göra styrningen i ett företag smidigare bör alltid reglerna på en arbetsplats dokumenteras svart på vitt. Arbetsplatsens spelregler är kort och gott en handbok i vilken alla regler som gäller på en arbetsplats sammanfattas under välstrukturerade teman. De skriftliga spelreglerna styr hur arbetstagarna på en arbetsplats ska agera och sparar tid för arbetsgivaren på lång sikt. Handboken kan även ha funktionen som en förbindelse till vissa regler i samband med kontraktsignering vid anställning, vilket kan underlätta en eventuell uppsägning.

Huvudsyftet med handboken är att hindra eller minimera missuppfattningar. Spelreglerna kan bland annat innefatta instruktioner för vardagligt beteende, arbetstider, fjärrarbete, sjukledighet, förbud, säkerhetsfrågor och sekretess.

Spelregler-handboken kan skapas som ett skilt dokument eller i samband med Verksamhetshandboken som skapas utgående från Varumärkeskartan. Spelregler-handboken kan enligt kundens önskemål antingen tryckas upp som ett häfte eller som ett digitalt dokument.

 

 

Maija Anttila, innehållsstrateg, 040-154 4436, förnamn.efternamn@herea.fi

Enni Yli-Hynnilä, innehållsstrateg, 040-166 3230, förnamn.efternamn@herea.fi

Eliina Puijola, CEO, 040-504 1198, förnamn.efternamn@herea.fi

 

Arbetsplatsens spelregler