22.02.2022

Kronqvist bolagen Ab

Kronqvist bolagen med huvudkontor i Nykarleby är en multientreprenör som erbjuder tjänster inom byggbranschen och alla dess delområden. I koncernen ingår tre helägda bolag som tillsammans erbjuder del- och helhetslösningar för olika projekt där allt från kartläggning och planering till konstruktion och byggnation ingår. Utöver detta är bolaget delägare i Glasbruket Resort och fastighetsplaneringsbolaget NKL Partners. Koncernen har idag 80 anställda och verksamhet på tre orter.

Samarbetet med Herea fick sin början genom en utkristallisering av varumärkets kärnfaktorer i en Varumärkeskarta. Utifrån detta gjordes en verksamhetshandbok och en praktisk handbok för personalen, Arbetsplatsens spelregler. När materialet var klart ordnades en kick-off och introduktion i form av en workshop-utbildning för hela personalen.

– Utan vision och mission är det svårt att skapa en gemensam verksamhetskultur, speciellt när man som vi är utspridda på flera orter och i olika företag. När vi frågade om detta i utvecklingssamtal kom det fram att vissa anställda inte alls visste vart vi var på väg eller vad företaget står för. Det blev avsparken och vi förstod att vi måste jobba grundligt med dessa frågor och göra dem tydligare. För oss blev samarbetet med Herea en perfect match. Eliina är lätt och rolig att jobba med och det märks att hon brinner för det hon gör, säger Marcus Jansson, VD Ingenjörsbyrå Kronqvist.

”Samarbetet med Herea i topp 3 av allt vi någonsin gjort”

Arbetet med varumärkeskartan resulterade i en verksamhetshandbok samt en handbok för personalen där arbetsplatsens spelregler är tydligt och överskådligt presenterade. Hereas VD och grundare Eliina Puijola drog sedan en interaktiv workshop för personalen med övningar där var och en fick fundera över sin egen roll i företaget och hur de tillsammans bidrar till att bygga företagets kultur.

– Under mina 20 år i företaget var detta i topp 3 av allt vi någonsin gjort.  Den bästa kommentaren jag någonsin fått av en anställd var efteråt, när en nyanställd sa att det känns som en lottovinst att få jobba på Kronqvist - det summerar utbildningen bra. Sättet Eliina fick alla att berätta om vad de brinner för och hur hon lyckades koppla det till vad de arbetar med idag är en sak jag inte glömmer.

Jansson nämner också att själva processen och att man tagit sig igenom den tillsammans varit lika viktigt som produkten i sig.

– Det krävs en kraftansträngning för att arrangera introduktionen men för oss var det en självklarhet. Jag är övertygad om att utbildningen ger mervärde och bygger en vi-känsla som inte vore möjligt utan gemensam kick-off.

Ett år senare är såväl verksamhetshandboken som spelreglerna är i daglig användning och ett viktigt stöd vid nyrekrytering och introduktion i arbete, samt i företagets strategiarbete.

- Verksamhetshandboken ger en bra grund för företagets kulturbygge som måste ske kontinuerligt och används alltid som grund när vi jobbar med frågor som rör mission, vision och målsättningar.  Spelreglerna är ett stöd i personalledningen och ett juridiskt viktigt dokument som ger de anställda vägledning i arbetet.

Arbetet med varumärket har gett resultat – ökad synlighet och positiv image en hjälp vid rekrytering

Kronqvist bolagens arbete med strategi och varumärke har inte gått obemärkt förbi. Såväl kunder, samarbetspartners som konkurrenter har kommenterat att de är imponerade av företagets image och den ökade synligheten har även inverkat positivt på rekryteringen.

– Image är viktigt för oss och hur vi pratar, lever och kommunicerar det utåt så det skapar fördelar är något vi jobbar strategiskt med. De här frågorna blir bara viktigare: unga idag som söker jobb vill förverkliga sig själva och veta vad vi kan erbjuda dem. Har man inte det på klart så är man ointressant. Jag kan varmt rekommendera Hereas tjänster åt alla företag som behöver hjälp med detta, oavsett storlek och bransch.

Behöver ditt företag också hjälp med att göra varumärket tydligare för kunder och personal?

Här kan du läsa mer om varumärkeskarta och arbetsplatsens spelregler.

image