23.04.2020

─Näen yrityksemme nyt aivan toisin silmin, Pasi Asikainen Maanrakennusliike Raimo Asikainen Oy:stä

Raimo Asikainen Oy on toisessa polvessa toimiva vaasalainen maanrakennusliike. Yrityksellä oli tarve panostaa verkkonäkyvyyteen sekä perusmarkkinoinnin että somenäkyvyyden puolesta. Yrityksen vanhat verkkosivut eivät toimineet enää eri päätelaitteissa ja sivujen informaatio ei ollut ajan tasalla. Lisäksi somemarkkinointi oli myös otettava haltuu

Opettavainen projekti – työkaluja markkinointiin ja sisäiseen viestintään

─Tämä on ollut opettavainen projekti itselle. Markkinoinnin ammattilainen näkee asiat eri tavalla ja katsoo meitä ulkopuolelta ja kysyy oikeita asioita. Suurin hyöty tästä on ollut se, että oma ajatusmaailma on laajennut. Asioita näkee nyt aivan toisin silmin. Mainosmielessä omasta osaamisesta pitää pystyä kertomaan ja tuomaan esille asiakkaille hyödyllisiä asioita. Lisäksi sisäisesti on tullut paljon oman yrityksen osaamisen kirjaamista, jota voidaan käydä henkilökunnan kansa läpi. Kysehän on siitä, että ammattilaisemme tekevät laadukkaan työn ja miten jokainen siihen osallistuu, on jokapäiväistä työtä, kertoo yrityksen tj. Pasi Asikainen.

Ytimekästä informaatiota asiakkaiden näkökulmasta kerrottuna

─Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden on nyt helpompi saada käsitys, mitä teemme ja missä olemme hyviä ja minkä tyyppisiä töitä olemme tehneet paljon. Vanhat sivut olivat insinöörimäiset, ne eivät oikeastaan avanneet palveluita, vaan niissä oli vain lueteltu asioita. Nyt saa infoa lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta kuitenkin erikoisosaamista on nostettu myös esille.

Päivittäinen raaka työnteko ei jätä tilaa ajatella asioita – ulkopuolisen avulla asiat kiteytyivät

─ Tämä työ on pistänyt ajattelemaan omaa toimintaa ja kirkastanut itselle sen, mitkä asiat meidän yrityksessä ovat esilletuomisen arvoisia nimenomaan asiakkaan näkökulmasta. Normaali päivä on raakaa työtä ja aika menee siihen, että keskittyy tekemään työt hyvin. Brändiajattelu on vierasta, mutta tämä prosessi on pistänyt miettimään asioita ja pakottanut katsomaan asioita sekä ulkopuolisten ja työntekijöiden silmin.

Kun asiat on puettu sanoiksi, viestin toistaminen on helpompaa

─On ollut myönteinen yllätys, miten prosessin avulla on saatu kiteytettyä asioita ymmärrettävästi ja eri tavalla kuin aiemmin. Projekti on antanut eväitä siihen, miten avaamme asiakkaiden laatuodotuksia ja yhteisiä toimintaperiaatteita henkilökunnalle.

Mitä tehtiin ja miten?

Markkinoinnin strateginen suunnittelu – Elyn konsultointipäivät

Yritykselle tehtiin Elyn markkinoinnin konsultointipäivillä brändin määrittely eli brändikartta. Se toimii sekä markkinointistrategian pohjana, eli kiteyttää yrityksen ydinviestin, tarinan ja lupauksen. Lisäksi kartassa on määritelty sanallisesti yritysbrändin ydinasiat ja toimintaperiaatteet. Yritys käyttää brändikarttaa henkilökunnan sisäisessä koulutuksessa ja työhön perehdyttämisessä rekrytointitilanteissa.

Lisäksi Ely-projektissa tehtiin palveluiden markkinoinnillinen tuotteistaminen. Tämä tarkoitti palveluiden ryhmittelyä asiakaslähtöisesti ja niiden kuvaamista asiakashyötyjen näkökulmasta.

Ely-projektissa tehtiin myös vuodeksi markkinoinnin some-suunnitelma ja tähän liittyvä vuosikello. Markkinoinnin käynnistämiseksi käytiin läpi FB-managerin käytön perusasiat.

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus – Herean oma projekti

Herea toteutti verkkosivujen visuaalisen suunnittelun ja sivujen teknisen toteutuksen. Sivutoteutuksessa käytettiin Herea template -ratkaisua.