Brändi & tarina

 

Miksi brändäystä tehdään ja miten?

Brändäyksen tehtävänä on erottaa yritys kilpailijoista ja rakentaa työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille johdonmukainen mielikuva yrityksestä. Brändääminen tarkoittaa ensisijaisesti asioiden sanallista kuvausta ja vasta sen jälkeen niiden visualisointia.

Brändäämistä voidaan tehdä, kun tiedetään, mitä asioita yrityksestä halutaan kertoa. Mikä on yritystä eteenpäin vievä intohimo? Millaisia ovat ne toimintatavat, joita asiakkaat arvostavat? Millainen persoona yritys on? Mitä asioita asiakkaat arvostavat ja odottavat? Pukemalla nämä sanoiksi kirkastetaan yrityksen erottuvuus- ja kilpailutekijät ja liiketoiminnan ydin asiakkaiden kannalta. 

Herean Brändikartta-työkalun ja palvelutuotteen avulla kiteytät yrityksesi tarinan, ydinviestin ja lupauksen ja saat markkiointia ohjaavan Brändikarttatyökalun eli brändistrategian. Brändistrategiassa määritellään brändin identiteetti. Tämä dokumentti on pohjana koko liiketoiminnalle sekä brändin visuaalisen ilmeen suunnittelulle. Lue lisää linkeistä!

Tuotamme Brändikartan lisäksi Työpaikan pelisäännöt -ohjekirjoja. Tähän dokumenttiin kootaan kaikki yritystä koskevat säännöt, joita noudattamalla koko yritys toimii samojen pelisääntöjen mukaisesti. 

 

Brändi & tarina