Markkinointi on yhteyden luomista. Yhteyden luominen edellyttää viestintää, johon kuulija tai katsoja voi samaistua. Viestinnän sisältöjen tulee olla kohderyhmää kiinnostavia, ymmärrettäviä ja innostavia, jotta ne liikauttavat asiakastasi haluamaasi suuntaan.

Herea suunnittelee ja tuottaa viestintää, johon sen asiakasyritysten asiakkaat voivat samaistua. Tuotamme sisältöjä, jotka toimivat myynnin ja sisäisen viestinnän työkaluina. Myynnille sisällöt tuovat liidejä ja antavat asiakkaille arvokasta tietoa etukäteen. Sisäisen viestinnän tärkein tavoite on saada yrityksen työntekijät toimimaan yhtenäisellä tavalla. Tällä vaikutetaan osaltaan parempaan tuottavuuteen. Toteuttamalla molempia viestinnän lajeja suunnitelmallisesti, kasvatetaan liikevaihtoa, tunnettuutta ja mainetta.

Olemme viestinnän kumppani kasvaville teollisuus- ja palveluyrityksille. Toimintakonseptimme kautta asiakas saa monta osaajaa, pitkäjänteistä täsmäviestintää ja alusta loppuun asti toteutettuja projekteja järkevällä vuosikustannuksella. Teemme myös yksittäisiä projekteja sekä suurille että pienemmille yrityksille.

LIIKAUTA ASIAKASTASI!

ASIAKASREFERENSSIT