Brändistrategia

 

Konkretisoimme asiakkaidemme brändin Brändikartan tai Brändistrategian avulla

Brändäyksen tehtävänä on erottaa yritys kilpailijoista ja rakentaa työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille johdonmukainen mielikuva yrityksestä. Brändin rakennus aloitetaan käymällä läpi seuraavia asioita: Mikä on yritystä eteenpäin vievä intohimo? Millaisia ovat ne toimintatavat, jotka pohjautuvat arvoihimme ja joita asiakkaamme arvostavat? Millainen persoona yritys on? Mitä asioita asiakkaat arvostavat ja odottavat? Pukemalla nämä sanoiksi kirkastetaan yrityksen erottuvuus- ja kilpailutekijät ja liiketoiminnan ydin asiakkaiden kannalta.

Brändikartta

Herean Brändikartta-työkalun avulla kiteytetään yrityksen tarina, ydinviesti ja lupaus. Nämä ovat ydinviestejä, joita toistetaan kaikessa ulkoisessa markkinoinnissa. Lisäksi brändikartassa määritellään arvoihin perustuvat toimintaperiaatteet, yrityksen persoona, missio ja visio. Kartassa määritellään myös yrityksen kilpailutekijät ja asiakkaiden ostomotiivit. Brändikartasta voidaan varioida erilaisia sisäisen viestinnän työkaluja, joilla jalkautetaan, ylläpidetään ja vahvistetaan yrityskulttuuria. Siksi brändikartta soveltuu hyvin yrityksille, joilla suuri tai kasvava työntekijäjoukko. Tällöin brändikartta on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu ja markkinointistrategian perusta.

Brändistrategia

Brändistrategia on brändikarttaa suppeampi dokumentti. Siinä määritellään keskeiset arvot, yrityksen intohimotekijä ja visio. Lisäksi se sisältää yrityksen ydinviestin ja lupauksen. Brändikarttaa suppeampi brändistrategia soveltuu yrityksille, jotka eivät tarvitse työkalua henkilökunnan perehdytykseen tai koulutukseen. Suppeampi strategia soveltuu myös yrityksille, joille riittää lyhyt brändin määrittely.

Brändikoulutus osana brändin jalkautusta

Brändikoulutuksessa työntekijät peilaavat omia vahvuuksiaan yrityksen ominaisuuksiin toiminnan käsikirjan avulla. Koulutukset antavat loistavan tilaisuuden oman intohimon pohtimiseen ja yhteishengen luomiseen. Koulutuksessa sitoutetaan työntekijät yhdenmukaisen brändin luomiseen, sillä brändi koostuu meidän jokaisen teoista joka päivä. Koulutuksia järjestetään esimerkiksi vuosittain.

Usein brändikartasta tuotetaan lisäksi erilaista visuaalista materiaalia yrityksen tiloihin muistuttamaan tärkeistä yrityskulttuuriin liittyvistä periaatteista. Lisäksi Työpaikan pelisäännöt -ohjekirja täydentää brändinmukaista toimintaa. Tähän kirjaan kootaan yritystä koskevat säännöt. 

Muistathan, että brändikartta-palvelun toteuttamiseen voi hakea Business Finlandin rahoitusta. Lue lisää rahoituksesta täältä.

Tilaa Brändikartta-kokonaisuus: Workshop, työkirja ja koulutus

Sisältö

 • brändi-workshop (yrityksen avainhenkilöt 2–5 hlöä)
 • brändikartta-dokumentti, pelkät tekstit (pdf)
 • yrityksen kuvilla taitettu noin 24 sivuinen työkirja
 • workshop-valmennus koko henkilökunnalle

 

Prosessi

 • workshop brändikartan ydinasioiden keräämiseksi
  (yrityksen avainhenkilöistä koostuva ryhmä 2–5 hlö). Yksi tapaaminen asiakkaan luona 4–7 h
 • brändikartan aineiston tuottaminen
 • brändikartan aineiston läpikäyminen ja muutokset,
  puhelin/Teams-kokouksena
 • brändikartan taitto työkirjaksi
 • brändikartan painatus, 30 kpl
 • workshop-valmennus henkilökunnalle
  (asiakkaan luona)

 

Optiot

 • toimintaperiaate taulut ja
  kk-toimintaperiaatekampanja
 • työpaikan pelisäännöt -ohjekirja

 

 

Enni Yli-Hynnilä, sisältöstrategi, 040-166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, CEO, 040-504 1198, etunimi.sukunimi@herea.fi

 

Brändistrategia