Brändikartta

 

Konkretisoimme asiakkaidemme brändin Brändikartta-työkalun avulla

Brändikartta on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu ja markkinointistrategian perusta. Sen avulla määritellään, mitä tarinaa me kerromme, miten erotumme kilpailijoista ja mitkä ovat brändin ydinasiat. Tämä antaa napakan suunnan markkinointiviestinnän sisällöille ja sävylle. Lisäksi kartassa määritellään, miten henkilökunnan tulisi toimia, jotta se toimisi asiakasta hyödyttävällä ja yhtenäisellä tavalla.

Brändikartta on dokumentti, jossa on määriteltynä brändin ydinasiat ja keskeiset perusmarkkinointiviestit: etusivun ydinviesti, bränditarina ja lupaus. Näitä viestejä voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla.

Toiminnan käsikirja henkilökunnan johtamiseen

Brändikartasta voidaan varioida erilaisia työkaluja, joilla jalkautetaan, ylläpidetään ja vahvistetaan yrityskulttuuria. Yksi näistä on toiminnan käsikirja, jonka avulla perehdytetään uusi työntekijä yrityskulttuuriin. Toiminnan käsikirjaa käytetään muun muassa henkilökunnan workshop -koulutuksissa, joissa työntekijät peilaavat omia vahvuuksiaan yrityksen vastaaviin ominaisuuksiin.

Toiminnan käsikirja on myös erinomainen testialusta uutta työntekijää rekrytoidessa: vastaako työntekijän intohimo, persoona ja toimintatavat niitä, jotka ovat tärkeitä yritykselle? Mitä selkeämmäksi brändikartan osa-alueet tulevat yrityksen henkilökunnalle, sitä paremmin osataan rekrytoida oikeita ihmisiä.

Brändikoulutus osana brändin jalkautusta

Brändikoulutuksessa työntekijät peilaavat omia vahvuuksiaan yrityksen ominaisuuksiin toiminnan käsikirjan avulla. Koulutukset antavat loistavan tilaisuuden oman intohimon pohtimiseen ja yhteishengen luomiseen. Koulutuksessa sitoutetaan työntekijät yhdenmukaisen brändin luomiseen, sillä brändi koostuu meidän jokaisen teoista joka päivä. Koulutuksia järjestetään esimerkiksi vuosittain.

Usein brändikartasta tuotetaan lisäksi erilaista visuaalista materiaalia yrityksen tiloihin muistuttamaan tärkeistä yrityskulttuuriin liittyvistä periaatteista. Lisäksi Työpaikan pelisäännöt -ohjekirja täydentää brändinmukaista toimintaa. Tähän kirjaan kootaan yritystä koskevat säännöt. 

Muistathan, että brändikartta-palvelun toteuttamiseen voi hakea Business Finlandin rahoitusta. Lue lisää rahoituksesta täältä.

Tilaa Brändikartta-kokonaisuus: Workshop, työkirja ja koulutus

Sisältö

 • brändi-workshop (yrityksen avainhenkilöt 2–5 hlöä)
 • brändikartta-dokumentti, pelkät tekstit (pdf)
 • yrityksen kuvilla taitettu noin 24 sivuinen työkirja
 • workshop-valmennus koko henkilökunnalle

 

Prosessi

 • workshop brändikartan ydinasioiden keräämiseksi
  (yrityksen avainhenkilöistä koostuva ryhmä 2–5 hlö). Yksi tapaaminen asiakkaan luona 4–7 h
 • brändikartan aineiston tuottaminen
 • brändikartan aineiston läpikäyminen ja muutokset,
  puhelin/Teams-kokouksena
 • brändikartan taitto työkirjaksi
 • brändikartan painatus, 30 kpl
 • workshop-valmennus henkilökunnalle
  (asiakkaan luona)

 

Optiot

 • toimintaperiaate taulut ja
  kk-toimintaperiaatekampanja
 • työpaikan pelisäännöt -ohjekirja

 

 

Enni Yli-Hynnilä, sisältöstrategi, 040-166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, CEO, 040-504 1198, etunimi.sukunimi@herea.fi

 

Brändistrategia