Strategiat ja konsultointi

 

Karsi, kiteytä, uskalla – sytytä valot tielle, jonka aiot kulkea

Asiakas on harvoin ostamassa ensisijaisesti strategista suunnittelua. Ongelmana ovat kamalat verkkosivut, puuttuva viestintä, työntekijäpula, tolkuttoman huono mielikuva suhteessa todellisuuteen, huono näkyvyys tai joku muu konkreettinen markkinoinnin ongelmaksi tunnistettava asia.

Se, mistä työ kuitenkin aloitetaan, on strategia. Työllä pitää raamit ja perusta. Strategia voi olla brändikartta, sisältö- tai markkinointistrategia. Kaikissa näissä on kyse siitä, että on kaivettava esille lähtökohta, potentiaali, tavoitteet, kilpailutekijät, resurssit ja tehtävä päätöksiä kuka vastaa ja mistä. On karsittava, kiteytettävä ja uskallettava.

Kun strategia on selvä, tehdään operatiivinen suunnitelma: mitä toimenpiteitä, sisältöjä, koska ja kuinka. Näin markkinoinnin toteuttaminen voidaan tehdä pala kerrallaan, oikeassa järjestyksessä ja yrityksen resursseihin sopivalla tavalla.

Pyydä meidät paikalle kartoittamaan, mistä markkinoinnin suunnittelu kannattaisi aloittaa ja mihin konkreettisen sen tulisi johtaa. Ota yhteyttä.

Eliina Puijola, strateginen suunnittelu, 040-504 1198, etunimi.sukunimi@herea.fi

Enni Yli-hynnilä, sisältöstrategi, 040-166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

 

Elyltä vetoapua

Herean emoyhtiö Hienosäätö Coaching Oy on ELY:n auktorisoima markkinoinnin asiantuntijakonsulttiyritys. Eliina Puijola on tehnyt Hienosäädössä vuodesta 2010 lähtien kymmeniä markkinoinnin konsultointeja eri toimialan yrityksille. Viime vuosina asiakkaina on ollut erityisesti kasvavia teollisuus- ja palveluyrityksiä.

Kun yritys tekee markkinoinnin strategista suunnittelua, sitä on mahdollista tehdä ELY:n konsultointipäivien avulla. Yksi konsulttipäivä maksaa asiakkaalle 300 € + alv 24 %, mikä on asiakkaalle erittäin edullinen tapa aloittaa strateginen suunnittelu. Ilman julkista tukea konsultointipäivän hinta on 1.200 €.

Hakuprosessi ja toteutus

Elyn konsultointia varten tarvitaan suunnitelma, jonka konsultti tekee asiakkaalle ja Elylle. Asiakkaan on hyväksyttävä suunnitelma. Suunnitelmassa kerrotaan konkreettisesti, mitä konsultoinnissa tehdään ja millainen lopputulos sillä saadaan aikaiseksi. Kun suunnitelma on selvä, asiakas voi hakea sovitun määrän konsultointipäiviä sähköisen linkin kautta. Ely käsittelee hakemuksen ja konsultti täydentää hakemukseen suunnitelman. Jos päätös on myöntävä, konsultointi voidaan aloittaa ja toteuttaa suunnitelman mukaan.

Jos olet kiinnostunut hakemaan Elyn tukemia päiviä, ota yhteyttä. Voit myös olla yhteydessä alueesi Elyyn. Lisätietoja konsultointipäivistä 

Hienosäätö on osa Highline Oy:n konsulttiverkostoa

Hienosäätö Oy on Highline Oy konsulttiyhtymän jäsen ja omistaja. Highline Oy on itsenäisten konsulttien verkostosta koostuva asiantuntijayritys, joka on toiminut uranuurtajana useilla suomalaisen konsultoinnin ja koulutuksen osa-alueilla. Yhtiö on perustettu vuonna 1986 ja sen omistajajäseniä ovat eri puolella Suomea toimivat asiantuntijayritykset.

Highline Oy toimii puitetoimittajana useissa eri kehittämishankkeissa eri puolella Suomea ja sen jäsenet toimivat asiantuntijoina Ely:n kehittämispalveluiden eri teemoissa. Jokaisella yrityksellä on oma, vahva osaamisalueensa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yrityksen palveluajatuksena on tarjota asiakkaalle tarpeisiin parhaiten vastaava asiantuntijakoostumus. Lisäksi Highline Oy:n tehtävänä on jatkuva jäsenyritystensä osaamisen kehittäminen, jota tehdään mm. verkoston kautta järjestettyjen koulutusten, tapaamisten ja keskinäisen yhteydenpidon sekä sparrauksen kautta. www.highline.fi

Strategiat ja konsultointi