Työpaikan pelisäännöt

 

Mitä pelisäännöt tarkoittavat?

Kaikilla työpaikoilla on sääntöjä, joilla ohjataan henkilökuntaa. Säännöt voivat olla suullisia, päivittäisiä käytäntöjä tai hajallaan olevia ohjeita. Yhteistä näille on se, että työnantaja odottaa, että työntekijät noudattavat sääntöjä samalla tavalla. Epäselvät säännöt ja niistä johtuvat poikkeavat käytännöt aiheuttavat työpaikoilla paljon sähläystä, mielipahaa, virheitä ja jopa vaaroja. Sääntöjen selkeyttämisellä säästetään paljon sekä työntekijöiden että esimiesten aikaa ja estetään omien tulkintojen syntyminen.

Kokoamme pelisäännöt selkeäksi käsikirjaksi

Työpaikan sääntöjen tulisi aina olla kirjallisia, jotta henkilökunnan ohjaus olisi vaivatonta. Herean asiakkaille koostama Työpaikan pelisäännöt on napakka käsikirja, jossa kaikki säännöt on jaoteltu helposti ymmärrettävien otsikoiden alle. Kirjalliset pelisäännöt ohjaavat työntekijöiden päivittäistä käyttäytymistä ja vähentävät esimiesten ohjaustyötä pitkällä tähtäyksellä. Käsikirja voidaan liittää myös osaksi työsopimuksen ehtoja. Näin työntekijä hyväksyy säännöt työsopimuksen allekirjoitushetkellä. Tällä voi olla merkitystä mm. irtisanomistilanteessa.

Käsikirjan päätarkoituksena on estää tai minimoida väärinkäsitykset. Pelisäännöt voivat sisältää ohjeita mm. kanssakäymisestä työpaikalla, etätyöstä, sairauslomista, kielloista, salassapidosta, tietoturvasta ja turvallisuudesta. Isommilla työpaikoilla mm. päihdeohjelma kannattaa liittää pelisääntöihin.

Pelisäännöt-kirja voidaan toteuttaa erillisenä dokumenttina tai yhdessä Brändikartasta johdetun Toiminnan käsikirjan kanssa. Pelisäännöt kirja toteutetaan asiakkaan toiveen mukaan painettuna vihkona tai sähköisenä dokumenttina asiakkaan toivomassa muodossa.

 

Ota yhteyttä!

Maija Anttila,  040 154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, 040 5041198, etunimi.sukunimi@herea.fi

 

Työpaikan pelisäännöt

Asiakastarinat - työpaikan pelisäännöt