Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän strategia

Sisäisen viestinnän strategia auttaa hahmottamaan yrityksen sisäisen viestinnän tavoitteet, aihealueet ja rutiinit. Suunnitelman ansiosta yritys pystyy viestimään henkilöstöä kiinnostavista aiheista ajantasaisesti ja selkeästi. Kun sisäistä viestintää toteutetaan pitkäjänteisesti, henkilöstö pysyy ajan tasalla ajankohtaisista asioista, mikä kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisesti toteutettu viestintä on myös tasapuolista organisaation eri osastojen välillä.

Sisäisen viestinnän strategia helpottaa johtamista ja esimiestyöskentelyä, sillä strategia tuo hallinnan sisäiseen tiedonkulkuun ja tiedotus toimii rutiinilla. Sisäinen viestintä toimii myös ulkoisen viestinnän tukena ja kivijalkana, sillä nämä osa-alueet tukevat toisiaan.

Sisäisen viestinnän strategiassa yritys saa sisäisen viestinnän päälinjat ja toimenpiteet vuoden ajaksi. Suunnitelma tehdään siten, että se sopii yrityksen resursseihin ja toteuttamiseen on matala kynnys. Aikaa asiakkaalta kuluu aineiston keräämiseen ja tarkastamiseen vain n. yksi päivä. Herea hoitaa materiaalin koostamisen ja suunnitelman tekemisen toteuttamisvalmiiksi. Tällä strategialla sisäinen viestintä saadaan kerralla kuntoon, sillä se tarjoaa apua sisäisen viestinnän hahmottamiseen ja selkeät raamit sisäiseen tiedottamiseen.

 

Mitä yrityksesi saa?

 • Valmis, käytännön suunnitelma sisäisen viestinnän toteuttamiseen
 • Selkeät raamit sisäiseen viestintään
 • Vuosikellon

 

Prosessi

 • 1-2 workshop-tapaamista ja haastattelut aineiston keräämiseksi (yksi workshop n. 3-4h)
 • Strategian ja vuosikellon kirjoittaminen
 • Strategian läpikäynti, n. 2-3 h

   

 

Kenelle

 • Pk-yrityksille, jotka haluavat sisäisen tiedottamisen haltuun
 • Esimiehille, jotka haluavat, että sisäinen tiedottaminen saadaan ruotuun
 • Yrityksille, jotka haluavat sisäisen viestinnän kerralla kuntoon
 • Yritykselle, joka tarvitsee apua sisäisen viestinnän hasmoittamiseen ja selkeät raamit sisäiseen tiedottamiseen
 • Yritykselle, joka haluaa siirtyä sisäisessä tiedottamisessa jäsenneltyyn tapaan toimia

 

Kysy lisää!

Enni Yli-Hynnilä, sisältöstrategi, 040-166 3230, etunimi.sukunimi@herea.fi

Maija Anttila, sisältöstrategi, 040-154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Sisäinen viestintä