Visuaalinen ilme

 

Karsi, yksinkertaista ja kiteytä – kiinnitä huomio haluamaasi asiaan

Visuaalista suunnittelua tarvitaan kiteyttämään viesti ja kiinnittämään huomio haluttuun asiaan. Koska kaikkea ei voi sanoa ja näyttää, pitää karsia ja valita, mikä on tärkeintä. Kun visuaalinen elementti saa katsojan oivaltamaan, se toimii kuten sen pitääkin.

Teemme viestintää sisältölähtöisesti. Kun suunnittelemme verkkosivut, mietimme ensin sisällön. Kun teemme esitteen, suunnittelemme ensin tekstit. Kun teemme sisäiseen viestintään tarkoitettuja brändikäsikirjoja tai työohjeita, kirjoitamme ensin asian. Visualisoinnilla on kuitenkin viestin perillemenon kannalta iso merkitys. Hyvin visualisoitu asia auttaa lukijaa hahmottamaan asian helposti, löytämään paremmin etsimänsä ja oivaltamaan nopeasti. 

Yrityksen viestinnän, sekä sisäisen että ulkoisen, tehtävänä on saada ihmiset oivaltamaan ja toimimaan halutulla tavalla. Sen tulee myös antaa yrityksestä oikea mielikuva ja olla tunnistettava kaikkien viestien joukossa. Mielikuvan tulee olla yrityksen kannalta todellisuuteen perustuva, mutta myös asiakkaan kannalta houkutteleva.

”Haluan, että lukija tai katsoja kiinnittää huomion oikeaan asiaan. Mikä on oikea asia, vaatii usein keskustelua asiakkaan ja muiden viestinnän tekijöiden kanssa. Tämän haasteen ratkaisu on koko kuvallisen viestinnän ydin ja sen myötä ratkaistaan myös viestin teho. Samalla pitää huolehtia, että valinnat tukevat pitkäjänteistä mielikuvan rakentamista. Mielikuva rakentuu myös siten, että huolehditaan, että yritysilme toistuu uskollisesti kaikessa viestinnässä kynistä verkkoilmeeseen”, summaa Minna Husa, Herean AD.

- Visuaalinen ilme ja logot, brändin kuvasuunnittelu, myynnin työkalut esitteistä käyntikortteihin, brändin toimintaperiaatteiden kiteytykset sisäiseen viestintään -

Ota yhteyttä Minnaan ja kysy lisää visualisoinnin palveluistamme!

Minna Husa, AD, 044-411 3123, etunimi.sukunimi@herea.fi

Visuaalinen ilme


Ekman Systems

Viria

Halmesmaki

Viicon

Kuortaneen kaivin

Polttovari