Brändi-ilme ja -uudistus

 

Osuva yritysilme luo oikean mielikuvan 

Brändin visuaalisen ilmeen suunnittelun tarkoituksena on tehdä brändin sanalliset määrittelyt: arvot, visio, tarina ja persoona näkyväksi – kiteyttää visuaalisesti, mitä ja millainen brändi on. Onnistunut brändi-ilme synnyttää välittömästi oikean mielikuvan, ja visuaalinen ilme täydentää ja kirkastaa sisällöllistä viestiä. Kun todellinen toiminta, sanallinen viestintä ja visuaaliset ratkaisut puhuvat samaa kieltä, ollaan luotu brändi-identiteetti, joka puhuttelee kohderyhmää.

Mistä brändin visuaalinen ilme koostuu?

Visuaalinen ilme koostuu logosta, typografiasta, väreistä, visuaalisista elementeistä, kuvamaailmasta, muotokielestä ja pinnanjaoista. Nämä muodostavat kokonaisuuden, jotka yhdessä ovat brändin persoonan visuaalinen kuva.

Visuaalisen identiteetin suunnittelussa määritellään tyyliä ohjaava suunta; millaista tunnelmaa tavoitellaan? Tyyli voi olla vaikkapa ankaran minimalistinen, jossa pelataan selkeydellä, isoilla tyhjillä pinnoilla, rajoitetulla väripaletilla ja pelkistetyillä kuvilla. Vastakkainen tyyli voi olla runsaan rönsyilevä, jossa värit ja kuviot voivat nousta isoon rooliin kontrastien tai väriharmonioiden ja tunteellisten kuvien avulla. Ilman selkeitä suuntaviivoja brändin yksittäiset visuaaliset elementit voivat luoda aivan toisenlaisen tunnelman kuin on tarkoitus.

Visuaalisen ilmeen hallintaan luodaan ohjeisto, joka määrittelee, miten ilmeen elementtejä käytetään. Näin ilmeestä saadaan johdonmukainen ja tunnistettava.

Sisältö

 • Tyylin määrittely
 • Sovittujen graafisten elementtien suunnittelu
 • Väri ja kuvamaailman suunnittelu
 • Sovittujen visuaalisten kokonaisuuksien suunnittelu
 • Sovittu ohjeistus

 

Prosessi

 • Projektin laajuuden määrittely
 • Aikataulu
 • Toteutus
 • Välikokoukset
 • Julkaisu

 

Kenelle

 • Uudelle perustettavalle yritykselle
 • Verkkosivuja uusivalle yritykselle
 • Kokonaisuudistusta hakevalle yritykselle
 • Yritykselle, joka tarvitsee yhtenäisen linjan viestintään ja markkinointiin
 • Yritysostoilla kasvaneelle yritykselle

 

Varaa aika maksuttomaan tunnin keskusteluun, jossa käydään läpi yrityksesi tarve brändi-identiteetin luomiselle tai brändiuudistukselle. Keskustelussa käydään läpi, missä laajuudessa brändi-identiteetti tai brändiuudistus kannattaisi toteuttaa, jotta se olisi yrityksen viestinnän kannalta fiksu ja resurssien mukainen. Varaa aika:

AD Minna Husa 044-4113123, minna.husa@herea.fi

Brändi-ilme ja -uudistus