Brändi-ilme ja -uudistus

 

Osuva yritysilme luo oikean mielikuvan 

Brändin visuaalisen ilmeen suunnittelun tarkoituksena on tehdä brändin sanalliset määrittelyt: arvot, visio, tarina ja persoona näkyväksi – kiteyttää visuaalisesti, mitä ja millainen brändi on. Onnistunut brändi-ilme synnyttää välittömästi oikean mielikuvan, ja visuaalinen ilme täydentää ja kirkastaa sisällöllistä viestiä. Kun todellinen toiminta, sanallinen viestintä ja visuaaliset ratkaisut puhuvat samaa kieltä, ollaan luotu brändi-identiteetti, joka puhuttelee kohderyhmää.

Mistä brändin visuaalinen ilme koostuu?

Visuaalinen ilme koostuu logosta, typografiasta, väreistä, visuaalisista elementeistä, kuvamaailmasta, muotokielestä ja pinnanjaoista. Nämä muodostavat kokonaisuuden, jotka yhdessä ovat brändin persoonan visuaalinen kuva.

Visuaalisen identiteetin suunnittelussa määritellään tyyliä ohjaava suunta; millaista tunnelmaa tavoitellaan? Tyyli voi olla vaikkapa ankaran minimalistinen, jossa pelataan selkeydellä, isoilla tyhjillä pinnoilla, rajoitetulla väripaletilla ja pelkistetyillä kuvilla. Vastakkainen tyyli voi olla runsaan rönsyilevä, jossa värit ja kuviot voivat nousta isoon rooliin kontrastien tai väriharmonioiden ja tunteellisten kuvien avulla. Ilman selkeitä suuntaviivoja brändin yksittäiset visuaaliset elementit voivat luoda aivan toisenlaisen tunnelman kuin on tarkoitus.

Visuaalisen ilmeen hallintaan luodaan ohjeisto, joka määrittelee, miten ilmeen elementtejä käytetään. Näin ilmeestä saadaan johdonmukainen ja tunnistettava.

Brändikartta

Brändikartta-työkalun avulla kiteytetään yrityksen tarina, ydinviesti ja lupaus. Nämä ovat ydinviestejä, joita toistetaan kaikessa ulkoisessa markkinoinnissa. Brändikartassa määritellään arvoihin perustuvat toimintaperiaatteet, yrityksen persoona, missio ja visio. Kartassa määritellään myös yrityksen kilpailutekijät ja asiakkaiden ostomotiivit. Brändikartasta voidaan varioida erilaisia sisäisen viestinnän työkaluja, joilla jalkautetaan, ylläpidetään ja vahvistetaan yrityskulttuuria. Siksi brändikartta soveltuu hyvin yrityksille, joilla on suuri tai kasvava työntekijäjoukko. Tällöin brändikartta on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu ja markkinointistrategian perusta.

Brändistrategia

Brändistrategia on brändikarttaa suppeampi dokumentti. Siinä määritellään yrityksen keskeiset arvot, yrityksen intohimotekijä ja visio. Lisäksi se sisältää yrityksen ydinviestin ja lupauksen. Brändikarttaa suppeampi brändistrategia soveltuu yrityksille, jotka eivät tarvitse työkalua henkilökunnan perehdytykseen tai koulutukseen. Suppeampi strategia soveltuu myös yrityksille, joille riittää lyhyt brändin määrittely.

Brändi-ilmeopas

Kun yritykselle tehdään uusi logo tai sitä uudistetaan, tehdään logoa varten graafinen ohjeisto. Tässä määritellään mm. eri logoversiot, logon värien käyttö eri värisillä taustoilla, logon asemointi ja suoja-alue. Brändi-ilmeoppaassa esitellään edellisten asioiden lisäksi yrityksen typografia, graafiset elementit sekä kuvamaailma. Oppaassa on lisäksi valittuja esimerkkejä visuaalisesta ilmeestä eri käyttökohteissa. Näitä esimerkkejä voivat olla käyntikortit, Powerpoint-pohjat, verkkosivujen ilme, some-mainonnan ilme.

Brändin suunnittelu uudelle yritykselle

 • brändistrategia tai brändikartta
 • logo
 • brändi-ilmeopas
 • valittujen markkinointimateriaalien toteutus (sähköiset- ja printtiaineistot)

 

Brändiuudistus

 • logo- ja typografiauudistus
 • värityksen uudistaminen ja graafiset elementit
 • kuvamaailman suunnittelu
 • brändiviestien uudistaminen
 • edellisistä tehty brändi-ilmeopas
 • verkkosivujen layoutsuunnittelu
 • muut mahdolliset markkinointimateriaalit

 

Brändiuudistus fokuksena verkkosivut

 • brändikartta tai brändistrategia
 • palveluiden tuotteistus
 • kuvamaailman suunnittelu
 • värityksen suunnittelu
 • verkkosivujen layoutsuunnittelu

 

Miten brändiuudistus käytännössä tehdään? Lue täältä lisää!

Varaa aika maksuttomaan tunnin keskusteluun, jossa käydään läpi yrityksesi tarve brändi-identiteetin luomiselle tai brändiuudistukselle. Keskustelussa käydään läpi, missä laajuudessa brändi-identiteetti tai brändiuudistus kannattaisi toteuttaa, jotta se olisi yrityksen viestinnän kannalta fiksu ja resurssien mukainen. Varaa aika:

AD Minna Husa 044-4113123, minna.husa@herea.fi

Brändi-ilme ja -uudistus