Logot

 

Logo - yrityksen visuaalisen ilmeen perusta

Kun yritys haluaa säästää markkinointiviestinnän kuluissa, yksi kohde on juuri logosuunnittelu. Kun suunnittelu tehdään huolella, yritykselle saadaan oikea muotokieli ja värit, joiden käytöllä saadaan näyttävä, yhdenmukainen ja uskottava visuaalinen ilme. Jos esimerkiksi värejä ei ole määritelty, jokainen markkinointiviestintää tekevä taho lisää väritykseen omia mausteitaan. Keitoksesta voi tulla hyvinkin eksoottinen, joka ei enää puhuttele oikealla tavalla kohderyhmää. Siksi hyvin tehty logosuunnittelu säästää markkinoinnin kuluja jatkossa. Käyttämällä yritykselle määriteltyjä graafisia ohjeita pitkäjänteisesti, yrityksen viestintä näyttää ulospäin yhdenmukaiselta, tunnistettavalta ja uskottavalta.

Logon tehtävänä on ilmentää yrityksen persoonaa sekä muotokieleltään että väritykseltään. Logo voi olla yrityksen nimestä muotoiltu tekstilogo tai nimen ja symbolin eli liikemerkin yhdistelmä. 

Logosuunnittelun pohjana on aina ymmärrys yrityksen persoonasta ja toimialasta. Suunnittelussa voidaan esimerkiksi huomioida, miten yritys haluaa erottua kilpailijoista. Siksi logon suunnittelu aloitetaan aina näiden asioiden määrittelystä, eli vähintään keskustelemalla asiakkaan kanssa edellä mainituista asioista. Jos asiakkaalle tehdään Brändikartta ja ydinviestit brändikartta ja ydinviestit. Herean toimesta, logon suunnittelu tehdään näiden valmistumisen jälkeen.

Logo

Logosta suunnitellaan asiakkaalle vähintään kaksi vedosta. Tämän jälkeen logon fontti ja liikemerkki muotoillaan lopulliseen muotoon eli valitaan tai muokataan yrityksen oma fontti ja viimeistellään liikemerkki. Samalla valitaan värit, jotka tukevat yrityksen imagoa ja haluttua mielikuvaa. Logosuunnittelussa tarkistetaan myös kirjainten ja liikemerkin keskinäiset suhteet. Logoista tehdään eri versiot tummalle ja vaalealle taustalle sekä yksivärinen versio. Lisäksi logosta voidaan tehdä pysty- ja vaakaversiot, jolloin yritys voi valita sopivamman logoversion käytettävään tilaan nähden. Logosta toimitetaan paino- ja digitaaliseen käyttöön tarvittavat väriversiot. Painettavassa materiaaleissa logosta käytetään cmyk-väristä versiota digitaalisessa käytössä rgb-väristä logoa. Logo toimitetaan vektorimuotoisena, jolloin logo on skaalattavissa määrättömästi logon laadun siitä kärsimättä. Logosta toimitetaan myös png-tiedostot suuressa koossa, jolloin ne on myös valmiita käytettäväksi sähköisissä materiaaleissa kuten nettisivuilla, kalvosarjoissa ja dokumenteissa.

Värisuunnitelma

Logo voidaan suunnitella yksi- tai moniväriseksi. Logon väritys valitaan siten, että se ilmentää parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen persoonaa. Värit voivat myötäillä toimialalle tyypillisiä värityksiä, jolloin värin avulla luodaan automaattisesti oikeaa mielikuvaa. Väritys voi olla myös toimialan normeista poikkeava, jolloin yritys voi värin avulla erottua positiivisesti kilpailijoistaan. Logon suunnittelun yhteydessä yritykselle voidaan määritellä logon päävärin lisäksi lisävärit ja tehostevärit. Lisä- ja tehostevärejä voidaan käyttää suoraan yrityksen verkkosivuilla sekä kaikissa markkinointimateriaaleissa kuten esitteissä, ilmoituksissa, kalvosarjoissa tai vaikkapa vaatetuksessa. Näiden värien johdonmukainen ja yhtenäinen käyttö yrityksen kaikessa markkinointimateriaaleissa muodostavat yritykselle tunnistettavan ilmeen.

Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto on kirjallinen dokumentti ja ohje yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden käyttöön markkinointiviestintää toteutettaessa. Ohjeisto voidaan lähettää markkinointiviestintää toteuttaville kumppaneille tai ohjeistosta voidaan poimia tarpeelliset tiedot esim. painotalolle, teippauksen tai t-paidan tekijälle. Graafinen ohjeisto sisältää eri logoversiot, logon värien käytön eri värisillä taustoilla, logon asemoinnin ja suoja-alueen. Ohjeistossa määritellään yrityksen/brändin päävärit, lisävärit ja tehostevärit värikoodein eri käyttötarkoituksia varten: painotöitä varten cmyk ja Pantone-sävyt, sähköisiä aineistoja varten rgb- ja html-värikoodit.

 

Logosuunnitelman vaihtoehdot:

 

Logo ja suppea graafinen ohjeisto

 • Kirjallinen dokumentti, jossa on
  • eri logoversiot
  • logon asemointi
  • suoja-alue 
  • logon värit

 

Logo ja laaja graafinen ohjeisto

 • Kirjallinen dokumentti, jossa on
  • eri logoversiot
  • logon asemointi
  • suoja-alue 
  • logon värejä tukevat lisävärit ja tehostevärit
  • logon käyttö eri värisillä taustoilla (esimerkiksi jos logon pääväri on punainen, määritellään minkä värisenä logoa käytetään sinisellä pohjalla)
  • yrityksen fontit markkinointiviestinnässä sekä sisäisissä dokumenteissa

 

Logo ja laaja graafinen ohjeisto räätälöidysti

 • Laajassa ohjeistossa voidaan edellisten lisäksi suunnitella esimerkiksi yrityksen ilmoituspohjat, sähköisten dokumenttien, Powerpoint-kalvosarjan, teippausten, vaatetuksen, messuaineistojen ulkoasut jne. 

Logot