Miten brändiuudistus tehdään?

1. Visuaalista tyyliä ohjaava suunta

Määritellään yhdessä asiakkaan kanssa haluttu ja persoonan mukainen tyylisuunta. Tehdään tästä sanallinen ja kuvallinen ohjeistus. Tyylisuunta on ohjenuora yrityksen visuaaliselle ilmeelle.

2. Logo

Suunnitellaan logo. Logo voi olla pelkkä tekstilogo tai siinä voi olla yhdistettynä myös kuvallinen elementti, liikemerkki. Logon pitää toimia eri värisillä taustoilla (vaalea ja tumma) ja tätä varten tehdään omat logoversiot. Tarvittaessa tehdään myös eri tavalla asemoidut logot, kuten pysty- ja vaakaversiot. Logosta voidaan tarvita myös sloganin tai muun tekstin kanssa olevat versiot. Logosuunnittelussa määritellään myös logon värien käyttö eri värisillä taustoilla. Lisäksi määritellään logon asemointi: tekstin, liikemerkin sekä sloganin suhde toisiinsa. Myös logon suoja-alue (vähimmäistila logon ympärillä) määritellään.

3. Visuaalinen elementti

Tarvittaessa tehdään kuvallinen elementti, joka elävöittää visuaalista ilmettä ja antaa sille tunnusomaisen ilmeen. Tämä elementti voi olla johdettuna logosta tai se voi olla joku muu yrityksen visuaalista ilmettä tukeva elementti. Määritellään kuvallisen elementin käyttö eri kohteissa.

4. Värit

Määritellään yrityksen värit. Valitaan päävärit sekä mahdolliset lisävärit ja korostevärit sekä ohjeistetaan värien käytöstä eri tarkoituksissa.

5. Typografia

Määritellään yrityksen viestinnässä käytettävät fontit ja niiden leikkaukset. Määritellään fonttien käyttö eri tarkoituksissa ja kohteissa. Eri tarkoituksia on mm. otsikko, leipäteksti, väliotsikko, kuvateksti, huomioteksti, ingressi, käyttöä ohjaava teksti, luetteloteksti. Eri kohteissa tekstejä voidaan käyttää myös eri tavalla: verkkosivuilla, mainoksissa, esitteissä, pakkauksissa, tuotelapuissa jne.

6. Kuvamaailma

Määritellään kuvamaailman tyyli. Millaisia mielikuvia kuvien pitäisi herättää, mitä viestejä kuvat antavat, mikä on kuvien sisältö. Määritellään kuvakerronnan keinot, joilla nämä mielikuvat ja viestit toteutuvat. Näitä keinoja voi olla esimerkiksi kuvissa esiintyvät henkilöt ja heidän tyyli, tuotteen kuvaustapa kuvien muu sisältö ja rekvisiitta, taustat, sävyt ja värit, kuvien rajaus, korostaminen tai häivyttäminen, tilan käyttö. 

7. Visuaalisen kokonaisuuden esimerkkejä

Tehdään sovituista kohteista esimerkkilayoutkuvia, jotka konkretisoivat yllä määriteltyjä asioita. Esimerkkilayout-kuvia voi olla esimerkiksi verkkosivun etusivu, mainos, esite, käyntikortti, tuotelappu. Viestinnän kokonaisuus voi myös olla verkkosivu-uudistus ja tähän liittyvien markkinointimateriaalien uudistus.

8. Graafinen ohjeistus

Tehdään koottu ohjeistus, jossa ohjeistetaan edellä mainitut asiat:

  • Logo
  • Värit
  • Mahdollinen visuaalinen elementti
  • Typografia
  • Kuvamaailma

Varaa aika maksuttomaan tunnin keskusteluun, jossa käydään läpi yrityksesi tarve brändi-identiteetin luomiselle tai brändiuudistukselle. Keskustelussa käydään läpi, missä laajuudessa brändi-identiteetti tai brändiuudistus kannattaisi toteuttaa, jotta se olisi yrityksen viestinnän kannalta fiksu ja resurssien mukainen. Varaa aika:

AD Minna Husa 044-4113123, minna.husa@herea.fi

Miten brändiuudistus tehdään?