Miten brändiuudistus tehdään?

1. Visuaalista tyyliä ohjaava suunta

Jos yritykselle on tehty brändistrategia, sitä käytettän visuaalisen suunnittelutyön pohjana. Ellei tätä työtä ole tehty, yritykselle määritetään yhdessä asiakkaan kanssa haluttu ja persoonan mukainen tyylisuunta. Tehdään tästä sanallinen ja kuvallinen ohjeistus. Tyylisuunta on ohjenuora yrityksen visuaaliselle ilmeelle.

2. Logo

Suunnitellaan logo. Logo voi olla pelkkä tekstilogo tai siinä voi olla yhdistettynä myös kuvallinen elementti, liikemerkki. Logon pitää toimia eri värisillä taustoilla (vaalea ja tumma) ja tätä varten tehdään omat logoversiot. Tarvittaessa tehdään myös eri tavalla asemoidut logot, kuten pysty- ja vaakaversiot. Logosta voidaan tarvita myös sloganin tai muun tekstin kanssa olevat versiot.

3. Värit

Määritellään yrityksen värit. Valitaan päävärit sekä mahdolliset lisävärit ja korostevärit sekä ohjeistetaan värien käytöstä eri tarkoituksissa.

4. Typografia

Määritellään yrityksen viestinnässä käytettävät fontit ja niiden leikkaukset. Määritellään fonttien käyttö eri tarkoituksissa ja kohteissa. Eri tarkoituksia on mm. otsikko, leipäteksti, väliotsikko, kuvateksti, huomioteksti, ingressi, käyttöä ohjaava teksti, luetteloteksti. Eri kohteissa tekstejä voidaan käyttää myös eri tavalla: verkkosivuilla, mainoksissa, esitteissä, pakkauksissa, tuotelapuissa jne.

5. Graafinen ohjeistus

Kootaan edellä mainitut asiat kirjalliseksi dokumentiksi yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden käyttöön markkinointi- viestintää toteutettaessa.

6. Visuaalinen elementti

Tarvittaessa tehdään kuvallinen elementti, joka elävöittää visuaalista ilmettä ja antaa sille tunnusomaisen ilmeen. Tämä elementti voi olla johdettuna logosta tai se voi olla joku muu yrityksen visuaalista ilmettä tukeva elementti. Määritellään kuvallisen elementin käyttö eri kohteissa.

7. Kuvamaailma

Määritellään kuvamaailman tyyli. Millaisia mielikuvia kuvien pitäisi herättää, mitä viestejä kuvat antavat, mikä on kuvien sisältö. Määritellään kuvakerronnan keinot, joilla nämä mielikuvat ja viestit toteutuvat. Näitä keinoja voi olla esimerkiksi ku- vissa esiintyvät henkilöt ja heidän tyyli, tuotteen kuvaustapa kuvien muu sisältö ja rekvisiitta, taustat, sävyt ja värit, kuvien rajaus, korostaminen tai häivyttäminen, tilan käyttö.

8. Visuaalisen kokonaisuuden esimerkkejä

Tehdään sovituista kohteista esimerkkilayoutkuvia, jotka konkretisoivat yllä määriteltyjä asioita. Näitä esimerkkejä voivat olla käyntikortti, mainos, esite, tuotelappu, Powerpoint-pohjat, verkkosivujen ilme, some-mainonnan ilme.

9. Brändi-ilmeopas

Mikäli kaikki edelliset vaiheet on suunniteltu, aineisto kootaan brändi-ilmeoppaaksi. Tässä esitellään yrityksen eri logoversi- ot, typografia, värit, graafiset elementit sekä kuvamaailma. Oppaassa on lisäksi valittuja esimerkkejä visuaalisesta ilmeestä eri käyttökohteissa.

Kiinnostuitko brändiuudistuksesta? Lue lisää brändi-ilmeestä ja -uudistuksesta. Lue lisää myös asiakastarinoistamme.

Uusi ilme

  • Uusi logo
  • Uusi visuaalinen ilme

 

Päivitys

  • Vanhan logon päivitys
  • Visuaalisen ilmeen päivitys valituilta osa-alueilta

 

Freesaus

  • Visuaalisen ilmeen päivitys valituilta osa-alueilta, esimerkiksi verkkosivu- uudistus ja tähän liittyvien markkinointimateriaalien uudistus

 

Varaa aika maksuttomaan keskusteluun, jossa käydään läpi yrityksesi tarve brändi-identiteetin luomiselle tai brändiuudistukselle. Keskustelussa käydään läpi, missä laajuudessa brändi-identiteetti tai brändiuudistus kannattaisi toteuttaa, jotta se olisi yrityksen viestinnän kannalta fiksu ja resurssien mukainen. Varaa aika:

AD Minna Husa 044-4113123, minna.husa@herea.fi

Miten brändiuudistus tehdään?