27.05.2019

AHA Logistics

AHA Logistics on kuljetus- ja huolinta-alan palveluja tarjoava yritys. AHA Logistics valitsee asiakkaalle oikeat kuljetusratkaisut ja varmistaa, että lähetykset saapuvat joka maailmankolkkaan kuten on sovittu. Herea Oy teki AHA Logisticsille brändianalyysin ja toteutti sen pohjalta verkkosivut.

AHA Logisticsin varatoimitusjohtaja Jonna Ahkila-Niemi kertoo, että brändianalyysi on selkeyttänyt yrityksen toimintaa. Koko prosessista on ollut hyötyä yritykselle.

– Brändianalyysissa puimme ajatukset sanoiksi. Erityisesti tärkeiden toimintatapojen ja erottuvuustekijöiden miettiminen auttoivat hahmottamaan, miten me toimimme suhteessa muihin yrityksiin. Olemme palvelualan yritys, joten kilpailukykymme perustuu palveluistamme saatuihin lisäarvoihin.

Brändikartta toimii AHA Logisticsilla apuna uusien työntekijöiden koulutuksessa ja myynnin työkaluna.

– Käytämme brändikarttaa osana omaa koulutusopastamme, kun perehdytämme uusia työntekijöitä. Brändikartassa toimintatavat on muotoiltu ymmärrettävästi ja sen avulla muistamme kertoa työntekijöille oleelliset asiat. Brändikartta toimii myös tukena myynnissä, kun uusille asiakkaille kerrotaan AHA Logisticsin toimintatavoista. Myynnissä on helppo käyttää brändikarttaan kiteytettyjä lauseita.

Ahkila-Niemen mukaan verkkosivutoteutus onnistui hyvin brändianalyysin avulla. Sekä sisältöön että ulkonäköön ollaan tyytyväisiä. Ahkila-Niemi kertoo, että Eliina pääsi yllättävän hyvin käsiksi asioihin, vaikka hän ei ole logistiikka-alan ammattilainen. Herea suunnitteli yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisen sisältösuunnitelman, jossa esimerkiksi asiakastarinat tuovat esille brändikartassa määriteltyjä AHA Logisticsin toimintatapoja.

–Meille on tärkeää, että persoonamme näkyy verkkosivuilla. Olemme saaneet kehuja, että verkkosivut ovat vauhdikkaat ja iloiset, mutta silti asialliset. Niistä näkee selkeästi, mitä teemme ja ne antavat ammattimaisen kuvan.

Ahkila-Niemi kuvaa verkkosivuprosessia ripeäksi. Sivusto valmistui nopeasti, eikä toteutus jäänyt roikkumaan.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että verkkosivujen toteutus vei paljon aikaa meiltäkin. Suunnittelutyö ja muokkaus vaativat aikaa, sillä halusimme vaikuttaa ulkonäköön ja sisältöön. Herea otti huomioon toiveemme ja sivustosta tuli meidän näköisemme.