27.05.2019

AHA Logistics

AHA Logistics är specialiserat inom transport- och speditionsbranschen. AHA Logistics väljer de transportlösningar som är rätt för kunden och säkerställer att försändelserna kommer fram till sin destination enligt överenskommelse. Herea Oy gjorde en varumärkesanalys åt AHA Logistics och skapade företagets webbplats utgående från den.

AHA Logistics vice verkställande direktör Jonna Ahkila-Niemi berättar att varumärkesanalysen har förtydligat företagets verksamhet. Hela processen har varit till nytta för företaget.

– I samband med varumärkesanalysen klädde vi tankarna i ord. Att fundera på särskilt viktiga handlingssätt och särskiljande faktorer hjälpte oss att få en överblick över hur vi fungerar i förhållande till andra företag. Vi är ett företag inom servicebranschen, så vår konkurrenskraft grundar sig på det mervärde våra tjänster ger kunderna.

Varumärkeskartan är till hjälp då AHA Logistics utbildar nya anställda samt som säljverktyg.

– Vi använder varumärkeskartan som en del av vår egen utbildningshandbok, när vi introducerar nya anställda. I varumärkeskartan har verksamheten gjorts förståelig och den hjälper oss att komma ihåg att berätta det väsentliga för våra anställda. Varumärkeskartan fungerar också som stöd i försäljningen, när vi berättar om AHA Logistics verksamhet för nya kunder. I försäljningen är det lätt att använda vissa kärnmeningar direkt ur varumärkeskartan.

Enligt Ahkila-Niemi blev webbplatsen lyckad tack vare varumärkesanalysen. De är nöjda med både innehållet och utseendet. Ahkila-Niemi berättar att Eliina hade en överraskande god inblick i olika detaljer, trots att hon inte är verksam inom logistikbranschen. Herea utarbetade tillsammans med kunden en långsiktig innehållsplan, i vilken till exempel kundberättelser konkretiserar AHA Logistics tillvägagångssätt som definieras i varumärkeskartan.

– Det är viktigt för oss att vår personlighet syns på webbplatsen. Vi har fått beröm för att webbplatsen är fartfylld och glad, men samtidigt saklig. På webbplatsen framkommer det tydligt vad vi gör och den ger en professionell bild av vår verksamhet.

Ahkila-Niemi beskriver processen med webbplatsen som rask. Sidorna blev snabbt färdiga och allt sköttes enligt planerna.

– Men man måste ändå komma ihåg att utarbetandet av webbplatsen också tog mycket av vår egen tid. Planeringsarbetet och utformningen tog tid, eftersom vi ville inverka på utseendet och innehållet. Herea beaktade våra önskemål och webbplatsen visar vem vi är.