27.04.2019

VAMM Steel

VAMM Steel Oy valmistaa komponentteja ja osia asiakkaidensa valmistamiin moottoreihin, koneisiin ja laitteisiin ohutlevyä ja metallia työstämällä. Usein tällainen tuote on osa isoa kokonaisuutta, jonka luotettava toiminta on ihmisten ja jopa yhteiskunnan toimivuuden kannalta äärimmäiseen tärkeää. Yrityksen asiakkaita ovat globaalit energia-, kone- ja ajoneuvoteollisuuden yritykset. Nämä yritykset vaativat omilta tuotteiltaan erinomaista toimivuutta.

– Teollisuusyrityksiltä kysytään usein, että mitä te valmistatte tai mitä te voitte valmistaa? VAMM Steelin verkkosivujen sisällön tarkoituksena oli kertoa mahdollisimman konkreettisesti, millaisia tuotteita pystymme valmistamaan ja millaisia palveluita tarjoamme, kertoo VAMM Steelin toimitusjohtaja Vesa Tammela. Sivujen sisällöt on kiteytetty siten, että asiasisältö aukeaa myös sellaiselle tiedon etsijälle, joka ei ole asiantuntija. Tammelan mukaan olennaista oli myös, että lukija löytää tarvitsemansa kontaktihenkilön helposti.

- Yrityksessä ihmisten toimintatavat ja osaaminen ovat yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä. Olemme halunneet viestiä näistä osaamisemme ydinasioista mahdollisimman selkeästi sanoin ja kuvin. Sivuista on tullut hyvää palautetta juuri niistä asioista, mitä pidimme tärkeänä.

Verkkosivu-uudistuksen ja kuvauksen koordinoinnista, sisällöstä ja graafisesta suunnittelusta vastasi Herea Oy ja sivujen teknisestä toteutuksesta WebAula. Kuvat Esa Siltaloppi.