27.04.2019

VAMM Steel

VAMM Steel Oy tillverkar komponenter och delar av plåt och metall till motorer, maskiner och utrustning som deras kunder tillverkar. En sådan här produkt är ofta en del av en stor helhet, vars pålitliga funktion är av största betydelse för människor och även för olika funktioner i samhället. Företagets kunder är globala företag inom energi-, maskin- och fordonsindustrin. De här företagen kräver att deras egna produkter fungerar utmärkt.

– Industriföretag får ofta frågor om vad de tillverkar eller vad de klarar av att tillverka. Syftet med VAMM Steels webbplats var att så konkret som möjligt berätta om hurdana produkter vi tillverkar och hurdana tjänster vi erbjuder, berättar VAMM Steels verkställande direktör Vesa Tammela.

Sidornas innehåll har utformats så att sakinnehållet är begripligt även för den som inte är insatt i branschen. Enligt Tammela var det också viktigt att det är lätt för läsarna att hitta den kontaktperson de behöver.

– En av företagets främsta konkurrensfaktorer är våra anställdas sätt att arbeta och deras kunnande. Vi vill lyfta fram kärnan i vårt kunnande så tydligt som möjligt med både ord och bilder. Vi har fått positiv respons på webbplatsen för just de saker som vi ansåg vara speciellt viktiga.

För den förnyade webbplatsens innehåll, grafiska planering och kordinering av projektet ansvarade Herea Oy och för sidornas tekniska utformning WebAula. Bilderna togs av Esa Siltaloppi.

Läs mera om webbplats och innehåll.