Brändistrategia

 

Konkretisoimme asiakkaidemme brändin brändistrategiaksi

Brändäyksen tehtävänä on erottaa yritys kilpailijoista ja rakentaa työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille johdonmukainen mielikuva yrityksestä. Brändin rakennus aloitetaan käymällä läpi seuraavia asioita: Mikä on yritystä eteenpäin vievä intohimo? Millaisia ovat ne toimintatavat, jotka pohjautuvat arvoihimme ja joita asiakkaamme arvostavat? Millainen persoona yritys on? Mitä asioita asiakkaat arvostavat ja odottavat? Pukemalla nämä sanoiksi kirkastetaan yrityksen erottuvuus- ja kilpailutekijät ja liiketoiminnan ydin asiakkaiden kannalta.

Brändikartta = brändistrategia

Herean Brändikartta-työkalun avulla kiteytetään yrityksen tarina, ydinviesti ja lupaus. Nämä ovat ydinviestejä, joita toistetaan kaikessa ulkoisessa markkinoinnissa. Lisäksi brändikartassa määritellään arvoihin perustuvat toimintaperiaatteet, yrityksen persoona, missio ja visio. Kartassa määritellään myös yrityksen kilpailutekijät ja asiakkaiden ostomotiivit. Valmis brändikartta-dokumentti on yrityksen brändistrategia. Siitä voidaan varioida erilaisia sisäisen viestinnän työkaluja, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan yrityskulttuuria. Siksi brändikartta soveltuu hyvin yrityksille, joilla on suuri tai kasvava työntekijäjoukko. Tällöin brändikartta on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu ja markkinointistrategian perusta.

 

Katso myös video: Kalle's Inn brändistrategia referenssi

 

Maija Anttila,  040 154 4436, etunimi.sukunimi@herea.fi

Eliina Puijola, 040 5041198, etunimi.sukunimi@herea.fi

 

Pyydä tarjous tai varaa maksuton kartoitus

Brändistrategia