VARUMÄRKESSTRATEGI

Vi konkretiserar ert varumärke i en varumärkesstrategi

Varumärkesskapande, också kallat branding, handlar om att skilja ett företag från konkurrenterna och att samtidigt bygga en konsekvent bild av företaget för dess anställda, kunder och samarbetspartners. Varumärkesbygget börjar med att man går igenom följande saker: Vad är drivkraften som för företaget framåt? Vilka är de riklinjer och handlingsprinciper som baseras på våra värderingar, och som kunderna uppskattar? Vad är företagets personlighet? Vad uppskattar och förväntar sig kunderna av företaget? Genom att klä dessa i ord så klargör man för kunderna  vilka företagets särskiljnings- och konkurrensfaktorer är, samt vad kärnan i verksamheten är.  

Varumärkeskarta = varumärkesstrategi

Med Hereas Varumärkeskarta-verktyg utkristalliserar du företagets berättelse, kärnbudskap och löfte. Dessa är kärnbudskap som upprepas i all extern marknadsföring. I varumärkeskartan definieras också de handlingsprinciper som baseras på företagets värderingar, företagets personlighet, mission och vision. Här definieras också företagets konkurrensfaktorer och kundernas köpkriterier. Det färdiga varumärkeskarta-dokumentet är företagets varumärkesstrategi. Ur varumärkeskartan fås också olika slags verktyg för intern kommunikation, med vilka man förankrar, upprätthåller och förstärker företagskulturen. Varumärkeskartan lämpar sig därför väl till företag med en stor eller växande skara medarbetare. I dessa fall är varumärkeskartan såväl ett verktyg för intern och extern kommunikation, som grunden för företagets marknadsföringsstrategi.

 

 Se också denna video: Kalle's Inn varumärkesstrategi referens

 

Petra Marjamäki, innehållsstrateg, 040 551 3395, petra.marjamaki@herea.fi

Eliina Puijola, CEO, 040-504 1198, eliina.puijola@herea.fi

Maija Anttila, innehållsstrateg, 040-154 4436, maija.anttila@herea.fi

Varumärkesstrategi