10.08.2023

Logo – yrityksen ilmeen visuaalinen perusta

Logon tehtävänä on ilmentää yrityksen persoonaa sekä muotokieleltään että väritykseltään. Logo voi olla yrityksen nimestä muotoiltu tekstilogo tai nimen ja symbolin eli liikemerkin yhdistelmä.

Logosuunnittelun pohjana on aina ymmärrys yrityksen persoonasta ja toimialasta. Suunnittelussa voidaan esimerkiksi huomioida, miten yritys haluaa erottua kilpailijoista. Siksi logon suunnittelu aloitetaan aina näiden asioiden määrittelystä, eli vähintään keskustelemalla asiakkaan kanssa edellä mainituista asioista. Jos asiakkaalle tehdään brändikartta ja ydinviestit Herean toimesta, logon suunnittelu tehdään näiden valmistumisen jälkeen.

Logosuunnittelu
Logosta suunnitellaan asiakkaalle vähintään kaksi vedosta. Tämän jälkeen logon fontti ja liikemerkki muotoillaan lopulliseen muotoon eli valitaan tai muokataan yrityksen oma fontti ja viimeistellään liikemerkki. Samalla valitaan värit, jotka tukevat yrityksen imagoa ja haluttua mielikuvaa. Logosuunnittelussa tarkistetaan myös kirjainten ja liikemerkin keskinäiset suhteet. Logoista tehdään eri versiot tummalle ja vaalealle taustalle sekä yksivärinen versio. Lisäksi logosta voidaan tehdä pysty- ja vaakaversiot, jolloin yritys voi valita sopivamman logoversion käytettävään tilaan nähden. Logosta toimitetaan paino- ja digitaaliseen käyttöön tarvittavat väriversiot. Painettavassa materiaaleissa logosta käytetään cmyk-väristä versiota digitaalisessa käytössä rgb-väristä logoa. Logot toimitetaan vektorimuotoisena, jolloin ne on skaalattavissa määrättömästi logon laadun siitä kärsimättä. Logosta toimitetaan myös png-tiedostot, jolloin ne on myös valmiita käytettäväksi sähköisissä materiaaleissa kuten nettisivuilla, kalvosarjoissa ja dokumenteissa.

Värisuunnitelma
Logo voidaan suunnitella yksi- tai moniväriseksi. Logon väritys valitaan siten, että se ilmentää parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen persoonaa. Värit voivat myötäillä toimialalle tyypillisiä värityksiä, jolloin värin avulla luodaan automaattisesti oikeaa mielikuvaa. Väritys voi olla myös toimialan normeista poikkeava, jolloin yritys voi värin avulla erottua positiivisesti kilpailijoistaan. Logon suunnittelun yhteydessä yritykselle voidaan määritellä logon päävärin lisäksi lisävärit ja tehostevärit. Lisä- ja tehostevärejä voidaan käyttää suoraan yrityksen verkkosivuilla sekä kaikissa markkinointimateriaaleissa kuten esitteissä, ilmoituksissa, kalvosarjoissa tai vaikkapa vaatetuksessa. Näiden värien johdonmukainen ja yhtenäinen käyttö yrityksen kaikessa markkinointimateriaaleissa muodostavat yritykselle tunnistettavan ilmeen.

Graafinen ohjeisto
Logosuunnittelun yhteydessä toteutetaan logon käyttöä varten graafinen ohjeisto. Se on kirjallinen dokumentti ja ohje yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden käyttöön markkinointiviestintää toteutettaessa. Ohjeisto voidaan lähettää markkinointiviestintää toteuttaville kumppaneille tai ohjeistosta voidaan poimia tarpeelliset tiedot esim. painotalolle tai teippauksen tai t-paidan tekijälle. Graafinen ohjeisto sisältää eri logoversiot, logon värien käytön eri värisillä taustoilla, logon asemoinnin ja suoja-alueen. Ohjeistossa määritellään yrityksen/brändin päävärit, lisävärit ja tehostevärit värikoodein eri käyttötarkoituksia varten: painotöitä varten cmyk ja Pantone-sävyt, sähköisiä aineistoja varten rgb- ja html-värikoodit.

Lue yrityksen koko brändi-ilmeen uudistamisesta täältä

 

Varaa aika maksuttomaan keskusteluun, jossa käydään läpi yrityksesi tarve logolle tai graafisen ohjeiston laajuudelle!

AD Minna Husa 044-4113123, minna.husa@herea.fi