09.09.2019

Viicon

"Viicon panosti brändin kirkastamiseen sekä sisäisesti että ulkoisesti", Niina Asujamaa.

Taloushallinnon asiantuntijayritys Viicon on vaasalainen kasvuyritys. Yrityksen uusi toimipiste Tampereella kasvaa myös kohisten.

Viiconin tj. Niina Asujamaa tarvitsi kasvuvaiheessa olevalle yritykselle markkinointistrategian. Se toteutettiin yhteistyössä Herean Eliina Puijolan kanssa. Projektin perustana oli brändianalyysi, eli Brändikartta, jossa määriteltiin brändin ydinasiat ymmärrettävällä tavalla. Näiden perusteella myös kirjoitettiin yrityksen ydinviesti, tarina ja lupaus. Brändikartta on sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän työkalu. Se antaa yrityksen henkilökunnalle yhteisen suunnan ja pohjan sille, mitä tarinaa yritys kertoo asiakkailleen.

- Minulle henkilökohtaisesti brändikartta oli tärkein työkalu strategian jalkauttamiseen, sanoo Viiconin toimitusjohtaja Niina Asujamaa.

Niina käytti brändikarttaa sisäisessä koulutuksessa, jossa hän kävi läpi henkilökunnan kanssa Viiconin brändin ydinasiat. Brändikartassa tulee esille vahvasti arvoihin ja kilpailutekijöihin perustuvat tärkeät toimintatavat. Palveluyritykselle on erittäin tärkeää, että henkilökunnalle voidaan kertoa nämä asiat konkreettisesti ja niistä voidaan viestiä jatkuvasti. Palvelusta saatu kokemus ja hyöty perustuvat aina myös työntekijän tapaan tehdä työtä yrityksen palvelutuotteiden ja teknologian lisäksi.

Asujamaan mukaan brändikartan tekeminen ulkopuolisen kanssa oli tärkeää.

─Meille olisi ollut hyvin haasteellista lähteä tekemään omin voimin tällaista työkalua, toteaa Asujamaa.

Yritys haluisi myös uudistaa verkkosivut ja tehdä suunnitelman digitaaliseen sisältömarkkinointiin. Verkkosivujen uudistamisen lähtökohtana oli miettiä, miten palvelutuotteet tulisi nimetä ja kuvata. Lisäksi tuli miettiä, millaiset sivut olisivat helppokäyttöiset asiakkaan kannalta. Kun työ oli tehty, yrityksellä on selkeä runko sivujen uudistamiseksi ja suunnitelma, miten ja mitä markkinointia verkossa tehdään.

-Projekti oli antoisa. Samalla se vaati myös paljon yritykseltä. Konsultointipäivinä teimme tosissamme töitä, että saimme asiat kirkastumaan, kertoo Niina. 

─Tämänkaltaiset projektit ovat hyviä, koska niillä voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä. Saimme käyttää Elyn konsultointipäiviä strategiseen suunnitteluun. Hinnaltaan edulliset päivät madaltavat kynnystä lähteä toteuttamaan projektia, toteaa Asujamaa.  

Kun Elyn konsultointi-projekti oli päättynyt, Viicon vei suunnitelmat käytäntöön. Herea toteutti yrityksen verkkosivu-uudistuksen ja jatkaa Viiconin sisältömarkkinoinnin toteuttajakumppanina.

Lue lisää brändikartta-palvelusta, verkkosivuista ja jatkuvasta viestinnästä.