09.09.2019

Viicon

"Viicon investerade i varumärket både internt och externt", Niina Asujamaa.

Viicon är ett tillväxtföretag i Vasa som är experter på ekonomiförvaltning. Företaget har också en ny verksamhetspunkt i Tammerfors som växer.

Under tillväxtfasen behövde företagets VD Niina Asujamaa en marknadsföringsstrategi för företaget. Den genomfördes i samarbete med Eliina Puijola från Herea. Projektet baserade sig på en varumärkesanalys, eller också varumärkeskartan som den kallas, i vilken man definierade varumärkets kärna på ett lättförståeligt sätt. Baserat på detta skapades ett kärnbudskap, en berättelse och ett löfte. Varumärkeskartan är ett verktyg för både intern och extern kommunikation. Den ger företagets personal en gemensam riktning och en grund för vad företaget berättar till sina kunder.

– För mig personligen var varumärkeskartan det viktigaste verktyget för att implementera strategin, säger Niina Asujamaa, VD för Viicon.

Niina använde varumärkeskartan för intern utbildning, där hon gick igenom Viicon-varumärkets kärna med personalen. Varumärkeskartan presenterar viktiga värderingar och konkurrensfaktorer som grundar sig på viktiga verksamhetsprinciper. I tjänsteföretag är det mycket viktigt att personalen kan berätta om dessa saker på ett konkret sätt och att de ständigt kommuniceras. Utöver ett företags tjänsteprodukter och teknik så baseras alltid upplevelsen och fördelarna med tjänsten på hur personalen arbetar.

Enligt Asujamaa var det viktigt att varumärkeskartan gjordes tillsammans med en utomstående.

– Det hade varit väldigt utmanande för oss att börja göra ett sådant verktyg på egen hand, säger Asujamaa.

Företaget ville också förnya webbplatsen och göra en plan för den digitala innehållsmarknadsföringen. Utgångspunkten för förnyelsen var att fundera hur man ska namnge och beskriva tjänsteprodukterna. Dessutom var man tvungen att överväga hurudana sidor som är enkla att använda för kunden. När arbetet var färdigt hade företaget en tydlig ram för hur sidorna skulle utformas, och en plan för hurudan och vilken digital marknadsföring man skulle göra.

– Projektet var givande. Samtidigt krävde det också mycket av företaget. Under konsultationsdagarna jobbade vi hårt med att göra saker tydligare, säger Niina.

– Sådana här projekt är bra eftersom det kan förbättra företagets konkurrenskraft. Vi fick använda NTM-centralens konsultdagar för den strategiska planeringen. Dessa dagar är förmånliga, vilket sänker tröskeln för att starta ett projekt, säger Asujamaa.

När NTM-centralens konsultationsprojekt var över så implementerade man Viicons planer i praktiken. Herea förnyade deras webbplats och kommer att fortsätta att sköta Viicons innehållsmarknadsföring.

Läs mera om varumärkeskartan, webbplatser och kontinuerlig kommunikation.