Utvecklingstjänster för företag: NTM-konsultering

Marknadsföringskonsultering från NTM-centralen är avsedd för små och medelstora företag som har behov av att planera och utveckla marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer. När vi utför konsultering fokuserar vi på att planera den strategiska och operativa marknadsföringen så att den stämmer överens med affärsverksamhetens mål. Planeringen görs så att den motsvarar kundens ekonomiska resurser och personalresurser.

Enni Yli-Hynnilä och Eliina Puijola på Herea har auktoriserats av NTM-centralen som konsulter inom delområdet Marknadsföring och kundrelationer.

Konsultering kan innehålla till exempel följande åtgärder:

  • Företagets marknadsföring, varumärkes- eller innehållsstrategi, en operativ plan för marknadsföring och kommunikation.

  • Bekanta sig med olika delområden inom marknadsföring, såsom prissättning, produktifiering, hantering av kundrelationer och distribution.

  • Ta reda på användbara och kostnadseffektiva marknadsföringskanaler och -metoder.

  • Planera digitala lösningar som anpassas enligt företagets resurser.

Observera att tjänsten inte kan beviljas för operativt arbete inom marknadsföring och försäljning.

Projekten genomförs med hjälp av konsulteringsdagar som NTM-centralen beviljar. Som kund betalar du bara 325 euro + moms/dag. Ansökan om konsulteringsdagar görs via NTM-centralens elektroniska system. Det är en enkel process och vi hjälper gärna till med ansökan.

Behöver ditt företag ta i tu med ovan nämnda åtgärder? Ta kontakt med Enni eller Eliina och diskutera vilka behov ert företag har!

 

Konsultit:

9S7A5669

 

Eliina Puijola

En sparringpartner inom marknadsföring för små, medelstora och mikroföretag som söker tillväxt. Planerar strategisk och operativ marknadsföring med affärsverksamhetens mål och lönsamhet i åtanke. Är särskilt bra på att omsätta planerna i praktiken och i linje med företagets budgetresurser. Talar så man förstår och kan förklara svåra saker på ett lättfattligt sätt. Har branschkännedom som sträcker sig ända från industriföretag till serviceföretag, hantverk och nätbutiker. Tänker ut lösningar för kunden, utmanar och uppmuntrar. Har specialiserat sig på varumärkesbyggande, produktifiering av tjänster, innehålls- och webbplatsmarknadsföring och marknadsföring via sociala medier. En strateg som står stadigt med båda fötterna på jorden.

Konsulteringsspråk finska, svenska och engelska.

Ta kontakt:
Eliina Puijola
+358 40 504 1198
eliina.puijola@herea.fi

 

 

 

Enni Yli-Hynnilä

Enni talar samma språk som du och tänker igenom saker ända från affärsverksamhetens mål ner till den praktiska nivån. Är särskilt bra på att planera strategier och budgetera kommunikation. Har en branschkännedom som innefattar industri-, jordbruks- och serviceföretag samt nätbutiker. Har specialiserat sig på varumärkesbyggande, marknadsförings- och innehållsstrategier, produktifiering, innehålls- och webbplatsmarknadsföring och marknadsföring via sociala medier. Har förmåga att se de olika skedena i ett köp ur kundens synvinkel och planera lönsam marknadsföring som går hem hos målgruppen. Uppmuntrar och får dig att se saker ur nya synvinklar.

Konsulteringsspråk finska.

Ta kontakt:
Enni Yli-Hynnilä
+358 40 166 3230
enni.yli-hynnila@herea.fi

 

9S7A5504

 

 

Läs mer om konsulteringstjänsterna på NTM-centralens webbsida om utvecklingstjänster.

ELY keskuksen logo

kehpa logo fi

 

NTM-konsultering