Marknadsföring handlar om att skapa kontakt. För att skapa kontakt krävs en kommunikation som åhöraren eller tittaren kan identifiera sig med. Innehållet i kommunikationen bör vara intressant, förståeligt och engagerande för målgruppen – ett innehåll som får dem att agera som du vill.

Herea planerar och producerar kommunikation som våra kundföretags kunder kan identifiera sig med. Vi skapar innehåll som fungerar som verktyg inom försäljning och intern kommunikation. I försäljningen genererar innehållet säljleads och ger kunderna värdefull information på förhand. Det viktigaste målet för intern kommunikation är att få företagets medarbetare att jobba på ett enhetligt sätt. Detta i sin tur gör att produktiviteten ökar. Genom att planenligt genomföra båda typerna av kommunikation ökar man omsättningen, kännedomen om företaget och anseendet.

Vi jobbar som kommunikationspartner för växande industri- och tjänsteföretag. Vårt verksamhetskoncept ger kunden tillgång till många experter, långsiktig riktad kommunikation och projekt som genomförs från början till slut till en vettig årskostnad. Vi genomför även enskilda projekt för såväl stora som mindre företag.

Berör din kund!

KUNDBERÄTTELSER