FÖRETAGET

 

Berättelse

Vi är som bäst när vi får sitta på samma sida om bordet med dig

Vi producerar tjänster för växande företag inom industri- och tjänstebranschen, vilka behöver någon som planerar både strategisk marknadskommunikation och som genomför den från början till slut. Våra tjänster tjänar två viktiga funktioner: vi producerar långsiktig riktad kommunikation till vettiga kostnader och är en externaliserad resurs som eliminerar ledningens bekymmer för marknadsföringen.

Uthållighet och vilja att nå fram till pudelns kärna

En av våra viktigaste uppgifter är förmågan att se det hela med kundens ögon. Det mest väsentliga är att förstå hurudant resultat kommunikationen borde generera och till vilken kostnad. Därför tar man alltid först fram mål och innehåll och först därefter ser man på format eller visuell lösning för kommunikationen. Det kräver uthållighet och attityd att få fram och sammanfatta kärnan i kundens budskap. Det här är något vi kräver av alla Hereas medarbetare oberoende av yrkesbeteckning.

För oss är arbetet en hjärtesak

Vi har lärt oss att det enda som verkligen motiverar människor är det egna engagemanget och intresset för en sak. Därför anställer vi folk till Herea, för vilka den egna yrkeskunskapen är en hjärtesak. Detta innebär att man har ett naturligt intresse och engagemang för det egna arbetet. Det är så vi gör innehåll där yrkeskompetensen utnyttjas för att uppbringa lika fokuserad och stor passion för varje kunds kommunikation.

En samarbetspartner, men många experter = en kostnadseffektiv lösning

Vi vet mycket väl att den gemensamma utmaningen för de växande företagen är att optimera mängden administrativ personal. Det räcker inte med kompetensen hos en person för att planera och genomföra marknadsföring, utan det krävs flera proffs. För den stora majoriteten av företag är det inte ekonomiskt vettigt att anställa egen kommunikationspersonal – vilken måttstock man än använder. Med hjälp av Hereas tjänst för marknadskommunikation får kunden därför tillgång till många experter, riktad kommunikation och projekt som genomförs från början till slut till en vettig årskostnad.

Affärsmässigt agerande, med glimten i ögat

Så blev vi en gång beskrivna av en kund. Vårt varumärke är mänsklighet och ärlighet. Det innebär modet att vara sig själv och våga avvika från normen. Förtroende uppstår i det personliga mötet och långsiktigt samarbete i den ömsesidiga förståelsen. Därför behövs även skratt och ibland också litet tårar, utöver själva sakfrågan.

Konst är inte fråga om underhållning, utan om att skapa kontakt

Så beskrev Alanis Morissette det hela en gång i en intervju. Denna insikt blev en aha-upplevelse, för vi har redan länge haft följande tanke som vårt rättesnöre: Kommunikation kan beröra och få folk att agera när läsaren, åhöraren eller tittaren kan identifiera sig med innehållet. Därför anstränger vi oss för att kommunikationen ska beröra och skapa sådant vi kan identifiera oss med på samma sätt som när vi hör en bra låt på radion.

Berättelse