Outsourcad kommunikationspartner 

Marknadsföringskommunikation på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt

Vårt koncept baserar sig på årsavtal. Kunden får ett kommunikationspaket baserat på en fastslagen budget. Det går förstås utmärkt att utöver kommunikationspaketet köpa tilläggstjänster.

Vi är specialiserade på kommunikation inom industri, teknik och servicebranschen och vi har själva skolat in vår personal i att förstå företagsverksamheten och målsättningarna inom dessa områden.  

Vilka fördelar ger partnerskapet?

-Kommunikationen är målinriktad, regelbunden och stödjer din affärsverksamhet och försäljning.

- Långsiktig kommunikation gör ert varumärke känt och trovärdigt, och genererar rätt kontakter.

- Du betalar endast för genomförd kommunikation, inga fasta utgifter. Ett flexibelt sätt att ta kontroll över kommunikationen.

- Du får en egen kommunikatör/innehållsstrateg, som fördjupar sig i din affärsverksamhet och genomför din kommunikation. De andra i Hereas team finns också tillgängliga för dig.

- I jämförelse med att anställa en ny person är detta en avsevärt billigare lösning.

 Vad ingår i partnerskapet?

- Samarbetet inleds med skapandet av en kommunikationsstrategi och en operativ kommunikationsplan.

- Innehållsstrategen sköter kommunikationen i enlighet med kommunikationsplanen.

- Med kommunikationen avses hela innehållsproduktionen och delningen av innehåll på företagets webbsida och i sociala kanaler.

- Innehållsstrategen håller regelbunda möten med företagsledningen för att följa upp genomförd kommunikation och planera framåt.

- Partnerskapet ger ditt företag en ny resurs i företagsledningen.

 Vilka är resultaten av partnerskapet?

- Regelbunden och kontinuerlig synlighet under hela kalenderåret – inga pauser i marknadsföringskommunikationen.

- Med hjälp av partnerskapet blir kommunikationen tydligare och inriktad på rätt saker.

- Varumärkesimagen blir tydligare för både personal och kunder.

- Kommunikationen sänker tröskeln för försäljningen och genererar rätt kontakter.

- Vd:n och andra nyckelpersoner kan fokusera på sitt eget arbete och njuta av att kommunikationen fungerar och att företaget syns kontinuerligt.

Be om en offert, kontakta oss!

 

Be om offert eller boka tid för en kostnadsfri kartläggning

Outsourcad kommunikationspartner